Komitet Rewitalizacji

15 członków liczy powołany przez prezydenta Bytomia Komitet Rewitalizacji. Obowiązek powołania takiego komitetu nakłada na miasto przyjęta w październiku 2015 roku Ustawa o rewitalizacji.Członkowie komitetu będą opiniować zachodzące zmiany, związane z odnową miasta.20 listopada, w trakcie pierwszego posiedzenia komitetu, przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji odebrali akt powołania na członków Komitetu, omówili regulamin i sprawy organizacyjne.

Komitet Rewitalizacji składa się z przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Kandydatury członków dwóch pierwszych sektorów w trakcie naboru poparte były rekomendacjami oraz listami poparcia. Kandydatów do sektora publicznego wskazała Rada Miejska.

Sektor społeczny (7 członków) obejmuje m.in. przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli budynków czy użytkowników wieczystych nieruchomości. Dotyczy to obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

W skład sektora gospodarczego (3 członków) wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenach rewitalizowanych, właściciele terenów inwestycyjnych z tego terenu, a także przedstawiciele zakładów pracy zatrudniających pracowników z obszarów rewitalizacji.

Sektor publiczny (5 członków) reprezentują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej dot. Komitetu Rewitalizacji - pobierz

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, formularze:

SEKTOR SPOŁECZNY:

SEKTOR GOSPODARCZY:

SEKTOR PUBLICZNY:

Regulamin Komitetu Rewitalizacji - pobierz

Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia

Uchwała nr XLV/619/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Bytomia

Komitet Rewitalizacji » zobacz w tej kategorii:
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij