Kalendarz wydarzeń
 • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
  05/14/2015
  1

  Godzina: 17:00

  Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

  Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
  02/08/2016
  23

  8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

  Wszystkie informacje znajdują się

  1
  wydarzenia
 • Ostatni dzień konsultacji społecznych
  03/02/2016
  1

  Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

  1
  wydarzenia
 • Spotkanie z Ekspertem.
  03/10/2016
  1

  Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

  Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

  1

  wydarzenia
 • Czas wypełniania ankiet
  03/24/2016
  20

  Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
  05/31/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
  06/14/2016
  1

   

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
  06/01/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
  06/08/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
  06/15/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
  06/02/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
  06/16/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Bobrek
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Bobrek
  06/28/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/27/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Rozbark
  06/11/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Rozbark
  06/18/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
  05/22/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia

WIZJA MIASTA BYTOM 2020+

Bytom – dobre miejsce do życia. Tego chcą mieszkańcy i to oni zdecydowali, w którym konkretnie kierunku podążać będzie miasto. 

Ustawa o rewitalizacji wymaga, by w pracach nad rozwojem miasta czynny udział brali mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, miejskich instytucji czy przedsiębiorcy.  Tak też dzieje się w Bytomiu. Bez konsultacji społecznych nie byłoby mowy o rewitalizacji.

 

Rok 2016 – rokiem konsultacji społecznych

Można powiedzieć, że w 2016 roku pobito rekord zainteresowania sprawami miasta przez mieszkańców. Bytomianie wypowiadali się na temat delimitacji obszarów zdegradowanych, a później uczestniczyli w konsultacjach w podobszarach rewitalizacji (w podobszarach zamieszkałych). Zorganizowano w sumie 32 spotkania, na które składały się: warsztaty, spacery studyjne, lotne punkty informacyjne oraz spotkania plenerowe.

Odbyły się również spotkania, debaty, konferencje.

Wiele poruszonych podczas nich problemów i kierunków rozwoju jest zbieżnych, niemniej każdy podobszar rewitalizacji jest inny i dla każdego z nich wyznaczono konkretne wizje.

 

Bobrek – mieszkańcy tej dzielnicy chcą, by była ona miejscem zapewniającym odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz bogatą ofertę rekreacyjno - kulturalną dla aktywnej, zintegrowanej i wielokulturowej społeczności.

Kolonia Zgorzelec – ma być zacisznym i spokojnym osiedlem, korzystającym z potencjału dziedzictwa historycznego Śląska oraz nowoczesnych rozwiązań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, wysokich standardów mieszkaniowych, a także życia oraz oferty rekreacyjnej.

Rozbark – rozbarczanie chcieliby, by był miejscem przyjaznym do zamieszkania i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

 

Śródmieście Zachód – bytomianie mieszkający w tym podobszarze chcieliby, by cechował się on dużą ilością terenów zielonych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych z mieszkaniami o wysokim standardzie. Chcą również aktywnie uczestniczyć w życiu obszaru.

Śródmieście Centrum – ma to być obszar wykorzystujący potencjał historycznej tkanki urbanistycznej, oferujący wysoką jakość środowiska zamieszkania i o wysokim poziomie bezpieczeństwa publicznego, dysponujący szeroką ofertą usług publicznych i prywatnych, którego mieszkańcy są zintegrowani i współodpowiedzialni za otoczenie.

Śródmieście Północ – według wypracowanej przez lokalną społeczność wizji, ma to być obszar o atrakcyjnej tkance mieszkaniowej, wysokiej jakości i bezpiecznych przestrzeniach publicznych, dobrze skomunikowany z centrum miasta oraz o wysokiej aktywności społecznej mieszkańców zapobiegającej zjawiskom wykluczenia społecznego

Z wypracowanych spotkań z mieszkańcami wizji i kierunków rozwoju wynika, że potrzebują oni przede wszystkim poprawy jakości życia. Chcą mieszkać w przyjaznym otoczeniu, w lokalach o określonym standardzie, czuć się bezpiecznie, zacieśniać sąsiedzkie stosunki i brać udział w społecznych inicjatywach. Chcą również lepszej dostępności do usług społecznych, zwłaszcza wspierających osoby starsze i niepełnosprawne.

Miasto za kilka lat ma być odnowione, zrewitalizowane przestrzenie publiczne mają zyskać nowe funkcje. Lokalna społeczność chciałby również ożywienia rozwoju gospodarczego, większej ilości miejsc pracy, rozszerzonej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Trzeba jednak pamiętać, że rewitalizacja to proces długotrwały. Pierwszych efektów należy spodziewać się najwcześniej po 2020 roku.

 

(Wizję miasta zaczerpnięto z Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+, str. 126 – 134)