Kalendarz wydarzeń
  • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
    05/14/2015
    1

    Godzina: 17:00

    Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

    Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
    02/08/2016
    23

    8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

    Wszystkie informacje znajdują się

    1
    wydarzenia
  • Ostatni dzień konsultacji społecznych
    03/02/2016
    1

    Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

    1
    wydarzenia
  • Spotkanie z Ekspertem.
    03/10/2016
    1

    Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

    Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

    1

    wydarzenia
  • Czas wypełniania ankiet
    03/24/2016
    20

    Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
    05/31/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

    Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
    06/06/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

    Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
    06/14/2016
    1

     

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

    Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
    06/01/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

    Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
    06/08/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

    Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
    06/15/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

    Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
    06/02/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

    Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
    06/07/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

    Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
    06/16/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

    Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje w obszarze Bobrek
    06/07/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

    Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty w obszarze Bobrek
    06/28/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

    Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
    06/06/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

    Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
    06/27/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

    Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje w obszarze Rozbark
    06/11/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

    Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty w obszarze Rozbark
    06/18/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

    Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
    05/22/2016
    1

    Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

    Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje dla dzielnicy Bobrek i Kolonia Zgorzelec
    12/11/2017
    1

    1. Spotk. metodyczno-edukacyjne/11.XII.17 r., g.9.00, CIS,ul. K.Miarki 10. 2. II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji/UM Bytomia/g. 16.00. 3. Konsultacje dla dzielnicy Bobrek i Kolonia Zgorzelec/DDP nr 3/ul. Pasteura 4, g.14-16:00

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty dot. inicjatywy lokalnej
    12/07/2017
    1

    Lokalizacja 2.
    Warsztaty inicjatywy lokalnej, sale kościoła św. Trojcy, ul. Piekarska, od godziny 17:00

    1
    wydarzenia
  • Zrób sobie prezent-zimowe spotkania sąsiedzkie
    12/09/2017
    1

    Inicjatywy lokalne: 1.Podwórko jako centrum sąsiedzkie / prace porządkowe, ułożenie kostki. Ul. Żeromskiego 20, od godziny 09.00    2. Zimowe spotkania sąsiedzkie "Zrób sobie prezent". Siedziba Fundacji Inicjatywa, ul. Powstańców Warszawskich&hellip

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne dot. Uchwały SSR
    12/11/2017
    47

    4. Konsultacje Społeczne dot. Uchwały o ustanowieniu w Bytomiu SSR 11.12-26.01.2018

    1
    wydarzenia
  • Spacer z mieszkańcami
    12/10/2017
    1

    Lokalizacja 1

    Inicjatywa lokalna - I część, spacer z mieszkańcami miasta. Start z bytomskiego Rynku. Godzina 11.00-13.00

    1
    wydarzenia
  • Podsumowanie inicjatywy Zrób sobie prezent
    12/14/2017
    1

    Lokalizacja- 3
    Spotkanie podsumowujące inicjatywę lokalną Zrób sobie prezent.
    Siedziba Fundacji Inicjatywa, ul. Powstańców Warszawskich 38/1, od godziny 17.00.

    1
    wydarzenia
  • Przekazanie światła-warsztaty dla dzieci
    12/16/2017
    1

    1. Inicjatywa lokalna-lokalizacja 2
    Przekazanie światła-warsztaty dla dzieci, przedstawienie, procesja ze światłem, poczęstunek. Parafia św. Trójcy, sale przy parafii, plac kościelny. Godzina: 15.30-17.30.

    2. Inicjatywa lokalna-lokalizacja 1-część II
    Wernisaż starych i&hellip

    1
    wydarzenia
  • Dyżur pracowników UM Bytomia
    12/04/2017
    1

    Dyżur pracowników Urzędu Miasta Bytomia w sprawie działań rewitalizacyjnych, dotyczy obszaru -Bytom Śródmieście. Godzina 16.00 Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 24

    1
    wydarzenia
  • Dyżur pracowników Urzędu Miasta Bytomia
    12/06/2017
    1

    Dyżur pracowników Urzędu Miasta Bytomia w sprawach działań rewitalizacyjnych, dotyczy obszarów: Śródmieście Północ i Śródmieście Zachód, BeCeK, godzina 16.00-18.00

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty Żeromskiego 26
    11/03/2017
    1

    Lokalizacja 5
    Warsztaty w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26, godziny: 17.00-18.00

    1
    wydarzenia
  • Spotkanie z młodzieżą SP. nr 4
    11/06/2017
    1

    Lokalizacja 4/ 1. Spotkanie z młodzieżą, SP. nr 4, ul. Chrobrego 9, g.16-18.00 2. Warsztaty z interesariuszmi, SP. nr 4, g.18.15-20.15. Lokalizacja 2/ 1. Warsztaty, parafia św.Trójcy, ul. Kwietniewskiego 1, g.17-19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty - Św. Trójcy
    11/07/2017
    1

    Lokalizacja 2
    Warsztaty - sale przy parafii św. Trójcy, ul. Kwietniewskiego 1/Piekarska, g.: 17.00-19.00

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty - Fundacja Inicjatywa
    11/09/2017
    1

    1. Debata i Metaplan, Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. J. III Sobieskiego 3, g.: 10.00-12.00.
    2. Lokalizacja 3/ warsztaty-siedziba Fundacji Inicjatywa, ul. Powstańców Warszawskich 38/1, g.: 17.00-19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty-Loaklizacja 5
    11/10/2017
    1

    Lokalizacja 5
    Warsztaty - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskeigo 26, g.: 17.00-18.00

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty - lokalizacja 6
    11/13/2017
    1

    Lokalizacja 6
    Warsztaty/Rozbana bliska realizacji- Centrum Edukacyjno Kulrturalne im. Gorczyckiego przy kościele św. Jacka, ul. Matejki 1, g.: 17.00-19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztat - lokalizacja 1 i 3
    11/14/2017
    1

    Lokal. 1/ B. Org. Pozarządowych, Rynek 26/5 : 1. Warsztat -g.17-19.00. 2. Spotk. diagnostyczne - g.19-20.00. Lokal. 3/ Warsztat - parafia p.w. Św. Trójcy przy ul. Piekarskiej, g. 17.00-19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty-lokalizacja 5
    11/15/2017
    1

    Lokalizacja 5 - Warsztaty - Zespół Szkół Gastronomicznyno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26, g.: 17.00-19.00.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty - lokalizacja 4
    11/18/2017
    1

    Lokalizacja 4
    Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców i interesariuszy - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Chrobrego 9, godz.: 10.30-12.30

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty - lokalizacja 2
    11/20/2017
    1

    1. I posiedzenie Komitetu Rewitalizacyjnego, Biuro Promocji Miasta Bytomia, Rynek 7, g.15.00

    2. Lokalizacja 2
    Warsztaty - sale przy parafii św. Trójcy, ul. Kwietniewskiego1/Piekarska, godz. 17.00-19.00.

    1
    wydarzenia
  • Spotkanie z młodzieżą - lokalizacja 4
    11/27/2017
    1

    Lokalizacja 4
    Spotkanie z młodzieżą - Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Chrobrego 9, Godz.: 16.00-18.00.

    1
    wydarzenia
  • Wizyta studyjna we Francji
    11/26/2017
    4

    Wizyta Studyjna pracowników UM Bytomia we Francji w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja miast”

    1
    wydarzenia
  • Wizyta Studyjna Urzędu Marszałkowskiego
    11/30/2017
    1

    Wizyta studyjna Urzędu Marszałkowskiego - prezentacja działań rewitalizacyjnych Bytomia związanych z deinstytucjonalizacją.

    1
    wydarzenia
  • Spotkanie z mieszkańcami Śródmieścia
    11/23/2017
    1

    Spotkanie pracowników Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich U.M. Bytomia z mieszkańcami Śródmieścia. Miejsce-Biuro Organizacji Pozarządowych, Rynek 26, godz. 16.00-17.00.

    1
    wydarzenia
  • Sąsiedzkie spotkania przy grach planszowych
    11/17/2017
    1

    Sąsiedzkie spotkania przy grach planszowych / VII Festiwal Gier Planszowych Planszopernik, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Chrobrego 9, 12.00 - 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Spotkanie dla starających się o środki finansowe-WUP KTW
    11/24/2017
    1

    Spotkanie informacyjne dla aplikujących o środki w ramach konkursów. Wydział Teologii Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, Katowice, sala nr 401, godz.: 9.45 : 14.00

    1
    wydarzenia
  • Panel Ekspertów
    11/10/2017
    1

    Panel Ekspertów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowiczach, godzina 8.00

    1
    wydarzenia
  • IV bezpłatne szkolenia - Działaj lokalnie...
    11/17/2017
    2

    IV bezpłatne szkolenie Działaj lokalnie poprzez działalność społeczną, a może gospodarczą? Sala Konferencyjna w Teatrze Rozbark, 17-18.listopada, ul. W. Kilara 29, piątek 16:00-20:30, sobota 9:00-16:30.

     

    1
    wydarzenia
  • Wizyta Wielkopolski
    10/19/2017
    1

    Wizyta w Urzędzie Miasta Bytomia przedstawicieli samorządów Wielkopolski, Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Poznania.

    1
    wydarzenia
  • Wizyta Studyjna w Łodzi
    10/30/2017
    1

    Wizyta studyjna przdstawicieli UM Bytomia w Łodzi

    1
    wydarzenia
  • Spotkanie warsztatowe - lokalizacja 4
    10/02/2017
    1

    Lokalizacja 4/ spotkanie warsztatowe z interesariuszami w ramach pilotażu rewitalizacji. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Chrobrego 9, godz. 16.00.

    1
    wydarzenia
  • Planning for Real - Lokalizacja 1
    10/10/2017
    1

    Lokalizacja 1 - Spotkanie warsztatowe Towarzystwa Urbanistów Polskich z intersariuszami w ramach Planning for Real. Biuro Organizacji Pozarządowych przy Rynku 26/5, godz.: 17:00 - 19:00.

    1
    wydarzenia
  • Planning for real- lokal 2 i 3
    10/26/2017
    1

    Lokalizacja 2 oraz 3 - Spotkanie warsztatowe Fundacji Napraw Sobie Miasto z intersariuszami w ramach Planning for Real, sala przy kościele Św. Trójcy, ul. Piekarska, od godz.17.00.

     

    1
    wydarzenia
  • Planning for real-lokalizacja 2 i 3 k
    10/28/2017
    1

    Lokalizacja 2 oraz 3 - Spotkanie warsztatowe Fundacji Napraw Sobie Miasto z intersariuszami w ramach Planning for Real, sala przy kościele Św. Trójcy, ul. Piekarska, od godz.10.00

    1
    wydarzenia
  • Planning for real - lokalizacja 4
    10/16/2017
    1

    Lokalizacja 4 - Spotkanie warsztatowe Centrum Doradztwa Strategicznego z młodzieżą (g.: 16.00-18.00) i interesariuszami (g.: 18.00-20.00) w ramach Planning for Real. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Chrobrego 9 

    1
    wydarzenia
  • Planning for real - lokalizacja 5
    10/11/2017
    1

    Lokalizacja 5 - Spotkanie warsztatowe Towarzystwa Urbanistów Polskich z intersariuszami w ramach Planning for Real. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26 w Bytomiu, g.: 17:00 - 19:00.

    1
    wydarzenia
  • Planning for real - lokalizacja 6
    10/23/2017
    1

    Lokalizacja 6 - Spotkanie warsztatowe Fundacji Napraw Sobie Miasto z intersariuszami w ramach Planning for Real. Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Gorczyckiego przy parafii św. Jacka, ul. Matejki.

     

    1
    wydarzenia
  • lokalizacja 1 i 2 - Planning
    09/30/2017
    1

    Spotkanie warsztatowe Towarzystwa Urbanistów Polskich z interesariuszami lokalizacja 1 - Rynek, g. 12.00-14.00. Lokalizacja 2 - Zespół szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, g. 14-16

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty -Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich
    12/18/2017
    1

    Warsztaty - Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark,
    godzina 17:00 i 18:30
    1
    wydarzenia
  • Konferencja w Słupsku
    09/12/2017
    2

    Panel dyskusyjny „Innowacyjne miasta – inwestowania w nowoczesność”, na konferencji w Słupsku pn. „Kompleksowa rewitalizacja miast w kontekście smart city”.

    1
    wydarzenia
  • Spotkania plenerowe Lok 2 i 3
    09/08/2017
    2

    Lokalizacja 2 i 3/ Spotkania plenerowe podczas Bytomskich Dni Organizacji Pozarządowych/ Fundacja napraw sobie miasto / 8 września (16.00 – 19.00) i 9 września (10.00 – 15.00)

    1
    wydarzenia
  • Spacer po GKW
    08/26/2017
    1

    Spacer po zakładach naprawczych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, godz. 10.00, 11.00 oraz 12.00

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty GKW
    08/28/2017
    1

    Warsztaty dotyczace rewitalizacji Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, sala im. Gorczyckiego, godz. 17:00

    1
    wydarzenia
  • Spacer, warsztaty, spotkania
    08/19/2017
    1

    Spacer o 11.00, start przy parafii św. Trójcy, warsztaty o 13.00, spotkania z doradcami pomiędzy 9.00 a 13.00.w Agorze – odnowa miasta w ramach pilotażu rewitalizacji. Fundacja Napraw Sobie Miasto.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty i spacer - lok 1
    08/21/2017
    1

    Lokalizacja 1/ Warsztaty w Biurze Organizacji Pozarzadowych, Rynek 26, godz.: 16.30-18.00/ Stowarzyszenie Urbanistów Polskich.

    1
    wydarzenia
  • Spacer lok 3
    08/21/2017
    1

    Lokalizacja 3/ 17.00 – spacer studyjny po lokalizacji, start godz. 17.00 pod budynkiem poczty, ul. Piekarska.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje lok 3
    08/22/2017
    1

     Lokalizacja 3/ spotkanie konsultacyjne – parafia Św. Trójcy - godz. 17.00 – 19.00

    1
    wydarzenia
  • Spacer, konsultacje lok 2
    08/19/2017
    1

    Lokalizacja 2/ 11.00 – spacer studyjny po lokalizacji, start godz. 11.00 pod budynkiem poczty, ul. Piekarska oraz 13.00 – 15.00 – spotkanie konsultacyjne - parafia Św. Trójcy

    1
    wydarzenia
  • Spacer i warsztat lok 4
    08/10/2017
    1

    Lokalizacja 4/ 16.00-17.00 spacer studyjny po lokalizacji 4, start - Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Chrobrego oraz 17.00-19.00 warsztat diagnostyczny Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Chrobrego 9

    1
    wydarzenia
  • Warsztat i spacer lok 5
    08/22/2017
    1

    Lokalizacja 5 / 16.30-18.00 warsztat – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (ZSGH), ul. Żeromskiego 26 oraz 18.00-19.00 spacer studyjny, start ZSZ nr 1 (ZSGH), ul. Żeromskiego 26

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje - lok 6
    08/03/2017
    1

    Lokalizacja 6/ 17.00-19.00 I spotkanie konsultacyjne – Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Gorczyckiego przy parafii św. Jacka, ul. Matejki 1

    1
    wydarzenia
  • Lotny punkt informacyjny
    08/05/2017
    1

    CH Agora, spotkanie z doradcami z punktu informacji dla interesariuszy rewitalizacji , od 9.00 do 13.00.

    1
    wydarzenia
  • Trzecie Posiedzenie Komitetu Rewitalizacyjnego
    01/08/2018
    1

    Trzecie posiedzenie Komitetu Rewitalizacyjnego, Urząd Miasta Bytomia, ul. Parkowa 2, godzina 16:00,

    1
    wydarzenia
  • Lotny punkt informacyjny Agora
    07/15/2017
    1

    Lotny Punkt Informacyjny, CH Agora, godz.: 9.00-13.00. Dyżurują: radca prawny, architekt, urbanista, doradca inwestycyjny.

    1
    wydarzenia
  • Lotny Punkt Informacyjny - C.H. Agora
    07/22/2017
    1

    Lotny Punkt Informacyjny, CH Agora, godz.: 9.00-13.00. Dyżurują: radca prawny, architekt, urbanista, doradca inwestycyjny

    1
    wydarzenia
  • Festiwal Zabawy na Szynolu - Rozbark
    07/12/2017
    3

    Festiwal Zabawy na Szynolu w Rozbarku, godzina 14.00-17.00

    1
    wydarzenia
  • Festiwal Zabawy - Bobrek
    07/19/2017
    3

    Festiwal Zabawy Bobrek, Plac Drzymały, godzina 14.00-17.00

    1
    wydarzenia
  • Festiwal Zabawy - Karb
    07/26/2017
    3

    Festiwal Zabawy - Karb, boisko Szkoły Podstawowej nr 21, godzina 14.00-17.00

    1
    wydarzenia
  • 1. Punkt Informacyjny dla interesariuszy -IV LO
    07/06/2017
    1

    Punkt Informacyjny dla interesariuszy obszaru rewitlizacji - druga lokalizacja - IV LO, pl. Sikorskiego 1

    1
    wydarzenia
  • 2. Punkt Informacyjny dla interesariuszy -IV LO
    07/10/2017
    1

    Punkt Informacyjny dla interesariuszy obszaru rewitlizacji - druga lokalizacja - IV LO, pl. Sikorskiego 1

    1
    wydarzenia
  • 3. Punkt Informacyjny dla interesariuszy -IV LO
    07/13/2017
    1

    Punkt Informacyjny dla interesariuszy obszaru rewitlizacji - druga lokalizacja - IV LO, pl. Sikorskiego 1

    1
    wydarzenia
  • 4. Punkt Informacyjny dla interesariuszy -IV LO
    07/17/2017
    1

    Punkt Informacyjny dla interesariuszy obszaru rewitlizacji - druga lokalizacja - IV LO, pl. Sikorskiego 1

    1
    wydarzenia
  • 5. Punkt Informacyjny dla interesariuszy -IV LO
    07/20/2017
    1

    Punkt Informacyjny dla interesariuszy obszaru rewitlizacji - druga lokalizacja - IV LO, pl. Sikorskiego 1

    1
    wydarzenia
  • Decydujesz pomagamy - konkurs
    06/30/2017
    1

    "Decydujesz pomagamy" - konkurs dla wszystkich, jak ożywić najbliższe otoczenie

    1
    wydarzenia
  • Gazeta Rewitalizayjna - nr 5
    06/28/2017
    1

    Najnowszy numer gazety poświęcony kompleksowej rewitalizacji miasta, nr 5, już w skrzynakch

    1
    wydarzenia
  • Mobilny punkt informacji - Industriada
    06/17/2017
    1

    Mobilny punkt informacji podczas Industriady, dyżur architekta/urbanisty i specjalisty praktyka godpodarki nieruchomściami i przestrzennej. Plac Słowiański , godzina 9.00-13.00

    1
    wydarzenia
  • Nabór wniosków na stanowiska pracy
    06/08/2017
    1

    Stow. Współpracy Regionalnej ogłasza nabór pomysłów na utworzenie stanowisk pracy w przedsiębiorstwach społecznych z Obszaru Strategicznej Interwencji Bytomia. Termin upływa 30.06. Konsultacje -21.06.2017r.

    1
    wydarzenia
  • Szkolenia na animatorów
    06/24/2017
    2

    Szkolenie  kandydatów na animatorów. Fundacja Klub Kontra, Sala Kameralna CH Agora (III piętro), I dzień g. 09.00-17.00, II dzień g. 09.00-15.00

    1
    wydarzenia
  • Badania - ogłoszenie przetargu
    06/08/2017
    1

    Bytom ogłasza przetarg na Badania postaw uczestników rynku mieszkaniowego gminy Bytom oraz badania jakości życia na obszarze rewitalizacji. Czas na składanie ofert do 22 i 23 czerwca.

    1
    wydarzenia
  • Lotny Punkt Informacyjny - Reja
    06/10/2017
    1

    Lotny Punkt Informacyjny, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, ul. Reja 1, godzina 10.00-14.00. Dyżurują architekt i radca prawny.

    1
    wydarzenia
  • 2 Lotny Punkt Informacyjny - Rynek
    06/03/2017
    1

    Lotny Punkt Informacyjny, bytomski Rynek, godzina 10.00-14.00.W czasie Zlotu Pojazdów Militarnych dyżurują architekt i radca prawny.

    1
    wydarzenia
  • Rusza nabór do Komitetu Rewitalizacyjnego
    06/01/2017
    19

    Nabór do Komitetu Rewitalizacyjnego. Potrwa on do 19 czerwca 2017r.

    1
    wydarzenia
  • Debata o regrantingu
    06/02/2017
    1

    Debata o regrantingu - Sala Kameralna (poziom +3) CH Agora. Udział bezpłatny. Godzina 17.00

    1
    wydarzenia
  • Regranting - warsztaty dla organizacji pozarządowych
    05/30/2017
    1

    Modelowy Regranting - Warsztaty dla organizacji pozarządowych, przy Rynku 26/5 (IV piętro).

    1
    wydarzenia
  • Regranting - warsztaty dla przedsiebioerców
    05/31/2017
    1

    Modelowy Regranting - Warsztaty dla przedsiębiorców, przy Rynku 26/5 (IV piętro). 

    1
    wydarzenia
  • Ministerstwo Rozwoju -wizyta w UM Bytomia
    05/12/2017
    1

    Wizyta Ministerstwa Rozwoju w UM Bytomia - Wdrażanie działań w ramach pilotażu rewitalizacji.

    1
    wydarzenia
  • szkolenie-pozyskanie funduszy
    05/12/2017
    2

    Jak starać się o dotacje i rozliczyć z dofinansowania projektu to główne tematy szkolenia „Działaj lokalnie”, organizowanego przez Fundację Klub Kontra.

    1
    wydarzenia
  • Wizyta studyjna w Lipsku
    04/03/2017
    2

    Wizyta studyjna w Lipsku pracowników jednostek samorządu terytorialnego prowadzących rewitalizację.

    1
    wydarzenia
  • Rusz Punkt Informacji - Teatr Rozbark
    03/20/2017
    1

    Ruszył Punkt Informacyjny o rewitalizacji w Teatrze Rozbark, ul. Kilara 29. Dyżurują: radca prawny, architekt i doradca finansowy. Punkt prowadzi bytomska fundacja Klub Kontra.

    1
    wydarzenia
  • Nasz GPR na ważnej liście
    03/22/2017
    1

    „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+” znalazł się właśnie w wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego. 

    1
    wydarzenia
  • GPR przyjęty przez Radnych
    02/27/2017
    1

    Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ przyjęty przez bytomskich radnych.

    1
    wydarzenia
  • GPR pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Rozwoju
    03/17/2017
    1

    Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniowały Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

    1
    wydarzenia
  • Wnioski na ekspertyzy SSR
    03/16/2017
    1

    Do 23 marca można składać oferty na wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia narzędzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Bytomiu.

    1
    wydarzenia
  • Koniec naboru do BRDPP
    03/13/2017
    1

    Koniec naboru kandydatów na członków Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

    1
    wydarzenia
  • Forum Bytomskich Organizacji Pozarządowych
    03/29/2017
    1

    Forum Bytomskich Organizacji Pozarządowych. Galeria Rotunda w Miejskiej Bibliotece Publicznej, godz. 17.00

    1
    wydarzenia
  • Zgłoszenia do BRDPP
    02/28/2017
    1

    Od 28 lutego do 13 marca można zgłaszać kandydatów na członków Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji
    02/14/2017
    1

    Warsztaty dotyczących projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne dot. uchwały o powołaniu KR
    02/13/2017
    1

    Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje potrwają do 15 marca.

    1
    wydarzenia
  • Konsult Społ. w sprawie uchwały o Komitecie Rew.
    02/14/2017
    29

    Trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

    1
    wydarzenia
  • Koniec Kons. społ. dot. uchwachy o KR
    03/15/2017
    1

    Zakońzcenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

    1
    wydarzenia
  • GPR do zaopiniowania do Marszałka i Ministerstwa Rozwoju
    12/12/2016
    1

    Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+ został przekazany do zaopiniowania pracownikom urzędu marszałkowskiego i ministerstwa rozwoju.

    1
    wydarzenia
  • Debata Oksfordzka
    01/11/2017
    1

    Licealiści z I i IV LO wezmą udział w debacie oksfordzkiej organizowanej przez GZM oraz Urząd Miejski w Bytomiu. Godz. 10.00 w Teatrze Rozbark

    1
    wydarzenia
  • Raport z konsultacji projektu GPR
    01/03/2017
    1

    Raport z konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

    1
    wydarzenia
  • Warsztat dla intersariuszy rewitalizacji.
    01/18/2018
    1

    Warsztat dla intersariuszy rewitalizacji dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Ustanowienia SSR. Biuro Organizacji Pozarządowych UM w Bytomiu, przy Rynku 26/5 IV p. (Budynek z windą).

    1
    wydarzenia
  • Dyżur pracowników Urzędu dla Śródmieścia
    01/23/2018
    1

    Dyżur Pracowników Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich UM Bytomia dla Śródmieścia Zachód i Północ,w sprawie Uchwały o SSR, g. 16.00-17.00 w Biurze Organizacji Pozarządowych UM Bytomia przy Rynku 26/5 (IV piętro)

    1
    wydarzenia
  • Dyżur pracowników UM dla Rozbarku i Śródmieścia
    01/08/2018
    1

    Dyżur Pracowników Biura Rewitalizacji i Funduszy Europejskich UM Bytomia dla Śródmieścia i Rozbarku, w sprawie Uchwały o SSR, g. 16.00-17.00 w Biurze Organizacji Pozarządowych UM Bytomia przy Rynku 26/5 (IV piętro)

    1
    wydarzenia
  • Otwarte spotkanie T Rozbark
    12/14/2017
    1

    Otwarte spotkanie dla interesariuszy, punkt informacyjny/Teatr Rozbark, ul. Kilara 29, godz. 16.00-18.00

    1
    wydarzenia
  • Debata nad GPR-em
    10/19/2016
    1

    Debata nad Gminnym Programem Rewitalizacji w Bytomiu.

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje GPR
    10/03/2016
    24

    Trwają konsultacje społeczne roboczej wersji Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+

    1
    wydarzenia
  • 2 nr gazetki rewitalizacyjnej
    09/21/2016
    1

    2 numer gazetki rewitalizacyjnej jest już w skrzynkach mieszkańców Bytomia.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty dot. przedsięwziec OSI do GPRu
    08/22/2016
    1

    Warsztaty dotyczące planowanych do ujęcia w GPR przedsięwzięć rewitalizacyjnych finansowanych w ramach OSI. Referat Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Rynek 26/5 (IV piętro). Godz.  15:00

    1
    wydarzenia
  • Konsultacje społeczne na Rozbarku
    06/10/2016
    1

    Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców prowadzi konsultacje społeczne na Rozbarku związane ze zbliżająca się rewitalizacją miasta.

    1
    wydarzenia
  • Warsztaty na Rozbarku
    06/11/2016
    1

    Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców zaprasza na warsztaty dotyczące rewitalizacji Rozbarku. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2, Bytom. Godz.: od 16.00 do 19.00.

    1
    wydarzenia
  • Kolonia Zgorzelec-makieta
    06/08/2016
    1

    W wyniku konsultacji społecznych, pod okiem Magdaleny Kruk, studentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskie powstaje makieta osiedla Kolonii Zgorzelec.

    1
    wydarzenia
  • I spotkanie konsultacyjno-informacyjne
    07/27/2017
    1

    I spotkanie informacyjno-konsultacyjne, bytomski Rynek, godzina 17.00-19.00

    1
    wydarzenia

Rewitalizacja miasta

„To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta,
lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.” 
Abraham Lincoln

Rewitalizacja to inaczej ożywienie, dodanie energii i wizji do rozwoju. Następuje etapami – zainspirowana przez samorząd, pobudza ludzi, mieszkańców i przedsiębiorców, do aktywnego włączenia się w proces zmiany miasta. Na lepsze. Na nowsze. Na bardziej przyjazne.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Powyższa definicja występuje również w założeniach Krajowej Polityki Miejskiej oraz Narodowego Planu Rewitalizacji.

Inicjatywa Bytom odnowa jest planem kompleksowej rewitalizacji miasta. Twardej – związanej z budynkami, otoczeniem i infrastrukturą oraz miękkiej – dedykowanej ludziom. Przez najbliższy czas, do 2022 roku w Bytomiu wiele się wydarzy. Budynki zostaną odnowione, powstaną nowe mieszkania, zmieni się ich otoczenie. Przedsiębiorczość odżyje dzięki specjalnym programom i udogodnieniom, a ludzie zyskają dostęp do narzędzi ułatwiających aktywizację zawodową i integrację społeczną.

Ważnymi elementami procesu rewitalizacji są: diagnoza potrzeb interesariuszy funkcjonujących w obszarze kryzysowym oraz zapewnienie partycypacji społecznej na każdym jego etapie. Jak to ma działać? W pierwszej kolejności mieszkańcy, sektor obywatelski i publiczny zidentyfikują potrzeby infrastrukturalne i przestrzenne, niezbędne dla realizacji projektów społecznych. Identyfikujemy tu takie rodzaje partycypacji jak:

  • wzmocnienie udziału społeczności we współdecydowaniu,
  • włączenie mieszkańców w kształtowanie ich miejsca zamieszkania oraz
  • aktywizacja osób wykluczonych społecznie.

Rozmowy z mieszkańcami na temat problemów dzielnicy Bobrek podczas realizacji projektu Design w terenie! (2013) fot. Krzysztof Szewczyk.

Drugi etap to projektowanie przestrzeni publicznych i najbliższego miejsca zamieszkania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Partycypacja przyjmie formę:

  • udziału społeczności lokalnej w projektowaniu
  • akceptacji projektowanych zmian. Efekt tego etapu to gotowa dokumentacja dla projektów inwestycyjnych w tkance miejskiej.

Spotkanie z mieszkańcami w ramach projektu „Planning for Real” (2014), fot. archiwum UM Bytom.

W końcowym etapie nastąpi fizyczna realizacja projektów – z udziałem lub za akceptacją społeczności lokalnej. Możliwe poziomy partycypacji to:

  • realizacja projektów z uwzględnieniem oczekiwań społecznych,
  • tam, gdzie to możliwe, aktywne włączenie się w realizację projektów (np. na podwórkach),
  • zatrudnianie w ramach praktyk zawodowych osób bezrobotnych i aktywne włączanie ich do projektów rewitalizacyjnych (nauka zawodu).

Metamorfoza zieleńca w ramach projektu Projektuj Knajfeld (2013), fot. Anna Paściak.

Powiązanie procesu rewitalizacji z poziomami partycypacji społecznej przedstawia poniższy schemat.

Idea rewitalizacji stała się bardziej realna dzięki możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Kwota 100 mln euro może wiele zmienić. Od nas wszystkich zależy, jak rozwinie się miasto dzięki tym pieniądzom.