Komitet Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji

Sektor publiczny

Barbara Ender – pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Od 2009 roku nieprzerwanie kieruje Klubem Integracji Społecznej, gdzie realizowane są projekty, które mają za zadanie aktywizację zawodową klientów MOPR poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Finansowane są one z różnych źródeł, m.in. z Unii Europejskiej czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mariusz Fiszer, pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i koordynacji wielu projektów unijnych, min.: „Efektywne zarządzanie warunkiem sukcesu – szkolenia kadry zarządzającej placówkami oświaty w Bytomiu”; był również uczestnikiem zespołu tworzącego projekty „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania gwarancją równego startu uczniów bytomskich szkół podstawowych” oraz „Mam zawód – ma pracę w regionie”.

Bożena Mientus, II Zastępca Prezydenta Bytomia. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty były realizowane przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Bożena Mientus brała udział w wielu spotkaniach dotyczących rewitalizacji miasta.

Krystyna Ostrowska, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Bierze czynny udział w pracach nad wdrożeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+, posiada wieloletnie doświadczanie w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych, zarówno z Unii Europejskiej, jaki i środków krajowych i wojewódzkich. Nadzorowała m.in. inwestycje dotyczące poprawy bytomskich parków.

Jacek Panas, prokurent Zakładu Budynków Miejskich, koordynator projektu „Zastąpienia azbestu materiałami nieszkodliwymi w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Bytomiu oraz unieszkodliwienie materiałów azbestowych”, który będzie realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; czynnie uczestniczył przy opracowywaniu „Programu likwidacji niskiej emisji konurbacji śląsko-dąbrowskiej” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Bytom”; uczestnik konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Sektor gospodarczy

Tadeusz Gapiński, członek Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także działającej przy prezydencie Bytomskiej Rady Biznesu, właściciel firmy Gabud, specjalista w zakresie budownictwa ogólnego. Ukończył szkolenie „Rewitalizacja i Ochrona Obiektów Zabytkowych” organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Mariusz Heler, pracownik samorządowy, członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, prezes Stowarzyszenia Bytomski Boks, członek Polskiego Związku Piłki Nożnej, współautor wielu wydarzeń kulturalno-sportowych na terenie miasta.

Radosław Tumielewicz, prezes zarządu spółki Petralana, posiada wieloletnie doświadczenie zarządzaniem zasobami ludzkimi. Brał kluczowy udział w realizacji budowy fabryki Petralana w Bytomiu, która przyczynia się do poprawy wizerunku Bobrka.

Sektor społeczny

Zofia Czech, aktywna członkini Bytomskiej Rady Seniorów, delegowana do niej przez Ligę Kobiet Nieobojętnych, emerytowana pracownica Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Jej wieloletnie doświadczenie pracy w Wydziale Nieruchomości, daje rozeznanie w potrzebach mieszkaniowych miasta. Uczestniczka niemal wszystkich spotkań dotyczących rewitalizacji Bytomia.

Krzysztof Grzelczak, pełnomocnik zarządu spółki KBP BWI Polska, która jest właścicielem budynku starej poczty przy ul, Piekarskiej; miłośnik i restaurator zabytkowych samochodów. Od 14 lat organizuje Bytomską Paradę Pojazdów Zabytkowych, uczestniczył również w tworzeniu Galerii Motoryzacji i Techniki, jest członkiem Stowarzyszenia Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych.

Karolina Kalaga, nabywała doświadczeń zawodowych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (w latach 2008 – 2011 specjalista ds. wspierania rozwoju i promocji), a także Związku Miast Polskich – konsultant w ramach projektu „Budowanie kompetencji do współpracy samorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Programu Regionalnego „Rozwój kompetencji jednostek samorządu regionalnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Karolina Kalaga jest członkinią zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jaronia.

Andrzej Panek, członek Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizator Memoriału Leszka Błażyńskiego, Industriady w Elektrociepłowni Szombierki (2017), jako I Zastępca Prezydenta Bytomia (do kwietnia 2017 r.) aktywnie uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji i wszystkich procesów związanych z rewitalizacją miasta. Aktywnie udziela się w wielu bytomskich organizacjach pozarządowych.

Grzegorz Pronobis, architekt, urbanista. Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Realizator wielu projektów w zakresie rewitalizacji, m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przygotował projekt przebudowy placu im. Nieznanego Żołnierza, deptaka ulicy Chrobrego, Parku Wiosny Ludów czy Parku Kopernika. Wszystkim projektom towarzyszyły konsultacje społeczne, które Grzegorz Pronobis przeprowadzał również w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Bytomiu (m.in. z ramienia Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców).

Marek Stalmach, prezes Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Za jego kadencji spółdzielnia poszerzyła swoją działalność o zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi z terenu Bytomia i Radzionkowa (1500 mieszkań). Ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, m.in. z Unii Europejskiej. Obecnie jest w trakcie przygotowywania umowy na pozyskaną dotację z UE na usunięcie azbestu i odnowę budynków przy ul. Olimpijskiej 1-37. Wartość tej inwestycji szacowana jest na 13 mln zł, z czego 7 pochodzi z funduszy Unijnych.

Tomasz Stuła, mieszkaniec obszaru rewitalizacji, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie, członek zarządu Stowarzyszenia Damy Radę. Pracuje i działa społecznie na rzecz młodzieży wykluczonej społecznie. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty w ramach programów Comenius i Erasmus.

Komitet Rewitalizacji » zobacz w tej kategorii:
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij