Komitet Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji

Członkowie Komitetu Rewitalizacji II kadencji.

Sektor społeczny

Tomasz Ćwiek

Reprezentuje: Magnez T.C zarządca nieruchomości wspólnot mieszkaniowych  z obszaru GPR, Zrzeszenie bytomskich Zarządców. Zarządca nieruchomości bytomskich. Od 2008 . - Prezes Zrzeszenia Bytomskich Zarządców skupiającego prywatnych zarządców z Bytomia. Zarządca budynków z obszaru GPR.

Agnieszka Kandora

Reprezentuje: Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa.Pracownik administracji  mieszczącej się w centrum miasta, w obszarze rewitalizacji.

Piotr Koj

Reprezentuje: MYbytomianie. Prezydent Miasta Bytomia w latach 2006-2012. Członek komisji, przygotowującej od 2002 roku, pierwszy Program Rewitalizacji Bytomia, Jako Prezydent Miasta współtwórca Programu Rewitalizacji Bytomia na lata 2007 -2020, od roku 2012 odpowiedzialny za wdrażanie.

Michalina Matusik – Blok

Reprezentuje: Mieszkanka spoza obszaru rewitalizacji. Doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego, przede wszystkim z obszaru Bobrka, Karbia i Śródmieścia.

Grzegorz Pronobis

Reprezentuje: Miasto dla mieszkańców Bytom. Architekt urbanista, członek Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Członek grupy Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów. Założyciel Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców.

Danuta Sokal

Reprezentuje: Piękna strona miasta. Członek zarządu – Piękna Strona Miasta, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski. Współzałożycielka Rady Bytomskich Organizacji Pozarządowych.

Sektor gospodarczy

Tadeusz Bieniek

Reprezentuje: Centrala Obrotu Towarami Masowymi  DAW – Bytom. Prowadzi działalność gospodarczą na terenie Bytomia. Członek Zarządu Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Krzysztof Grzelczak

Reprezentuje: KBP BWI Polska sp.z o.o. sp. Komandytowa. Prezes stowarzyszenia Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych. Doświadczenie w zakresie opieki nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków nieruchomych (budynki przy ul. Wrocławskiej 58, Piekarskiej 6-12).

Marek Kinczyk

Reprezentuje: Euro Quorum sp.z o.o. W latach 1992-2002: wiceprezydent i prezydent Bytomia, komisarz, radny RM w Bytomiu). Członek zarządu, wiceprezes i prezes spółek prawa handlowego. Doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi zasobów ludzkich i kapitału społecznego Doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami w obszarze objętym GPR.

Wojciech Kowalczyk

Reprezentuje: M4 Twój zarządca Nieruchomości Wojciech Kowalczyk. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Zarządca 34 wspólnot mieszkaniowych na terenie Bytomia. Prowadzi prace remontowe i konserwatorskie na obiektach zabytkowych.

Mariola Roykiewicz

Reprezentuje: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIF- MED. S.C. Prowadzi działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji: prowadzenie podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych oraz sprzedaż usług w zakresie medycyny, estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, rehabilitacji.

 Sektor publiczny

Krzysztof Kafka

Reprezentuje: Politechnika Śląska / Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego/ Wydział Architektury. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji. Prowadził prace badawcze związane z zagadnieniami rewitalizacji terenów miejskich miast Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Stanisław Korman

Reprezentuje: Urząd Miejski w Bytomiu / Naczelnik  Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Odpowiadał za pozyskanie dofinansowania i realizację wielu projektów dla sektora publicznego. Brał udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych dla JST w tym lokalnych i gminnych programów rewitalizacji.

Jacek Kudzior

Reprezentuje: Powiatowy Urząd Pracy. W ramach pozyskanych środków otworzył: mieszkania chronione przeznaczone dla osób psychicznie chorych oraz usamodzielniających się wychowanków  placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinny Domu Dziecka. Uruchomił Klub Integracji Społecznej oraz Programy Aktywności Lokalnej w Rozbarku i Bobrku.

Jacek Panas

Reprezentuje: Zakład Budynków Mieszkalnych sp.z o.o.Przewodniczący zespołu ds. wdrażania projektów wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dworcowej i Mickiewicza w ramach GPR. Koordynator projektów inwestycyjnych w ramach GPR-u realizowanych przez ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp z o.o.. Członek Komitetu Rewitalizacji I kadencji.

Bernadeta Szwarc

Reprezentuje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracownik działu Planowania, Koordynowania i Realizacji Projektów. W ramach różnych programów Ministerstwa Polityki społecznej brała udział w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów dotyczących min. asystentury rodzinnej, osób psychicznie chorych, przemocy w rodzinie oraz budownictwa socjalnego.

 

 

Komitet Rewitalizacji » zobacz w tej kategorii:
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij