Kalendarz wydarzeń
 • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
  05/14/2015
  1

  Godzina: 17:00

  Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

  Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
  02/08/2016
  23

  8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

  Wszystkie informacje znajdują się

  1
  wydarzenia
 • Ostatni dzień konsultacji społecznych
  03/02/2016
  1

  Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

  1
  wydarzenia
 • Spotkanie z Ekspertem.
  03/10/2016
  1

  Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

  Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

  1

  wydarzenia
 • Czas wypełniania ankiet
  03/24/2016
  20

  Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
  05/31/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
  06/14/2016
  1

   

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
  06/01/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
  06/08/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
  06/15/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
  06/02/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
  06/16/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Bobrek
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Bobrek
  06/28/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/27/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Rozbark
  06/11/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Rozbark
  06/18/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
  05/22/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia

Instytut Rozwoju Miast i naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego będą doradzać Bytomiowi. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w październiku 2015 r. rozstrzygnęło przetarg na doradztwo eksperckie w zakresie rewitalizacji dla Bytomia i Wałbrzycha.

Podpisanie umowy na doradztwo nastąpiło 16 października 2015 r. w siedzibie ministerstwa. Omówione zostały zasady dalszej współpracy między ministerstwem, wykonawcą i miastami - Bytomiem i Wałbrzychem. 

Zakres prac, nad którym pochylą się eksperci jest bardzo szeroki – od mieszkalnictwa przez politykę społeczną, ekonomię, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, po transport publiczny. Stanowi on element pilotażu, z którego doświadczeń w przyszłości będą mogły korzystać inne polskie miasta. W pierwszym etapie określony zostanie zakres projektu pilotażowego, w drugim natomiast przygotowane będą niezbędne dokumenty dla pomyślnego przebiegu tego projektu.

Pracownicy naukowi wchodzący w skład zespołu mają za sobą doświadczenie w programowaniu rewitalizacji wielu polskich miast. Doradzali w programach naprawczych m.in. Rzeszowa, Gliwic, Gdańska czy Bielska-Białej. Pomagali także w przeprowadzeniu projektu pilotażowego Łodzi. 

Doradztwo ekspertów w procesie odnowy miasta jest wymogiem rządu. Bytom zaakceptował to przystępując jesienią 2014 r. roku obok Łodzi i Wałbrzycha do pilotażu Narodowego Planu Rewitalizacji. Projekt ten finansowany jest ze środków unijnych.

 • Aleksandra Jadach-Sepioło
 • Beata Bujak-Szwaczka
 • Bolesław Domański
 • Krzysztof Gwosdz
 • Agnieszka Gajda
 • Sławomir Sitek
 • Wojciech Jarczewski
 • Łukasz Sykała

– to wybrani przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju eksperci, którzy będą doradzać Bytomiowi w pilotażu rewitalizacji.


Zadaniem pilotażu jest wypracowanie i testowanie nowych, modelowych, ambitnych i wzorcowych działań. Pilotażem objęte zostały także dwa inne miasta: Wałbrzych i Łódź dla Łodzi eksperci byli wybrani już wcześniej). Miasta, które dotknął kryzys gospodarczej transformacji, z jednej strony mają dużo cech wspólnych, z drugiej - bardzo się od siebie różnią, dlatego pilotaż ma być zróżnicowany.

Eksperci wybrani przez MIiR mają za sobą doświadczenia w rewitalizacji innych polskich miast. Byli doradcami m.in. w Gdańsku, Rzeszowie i Bielsku-Białej. Pracę w Bytomiu rozpoczynają od ustaleń dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji.

 • dr Aleksandra Jadach-Sepioło – ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. W pracy eksperckiej szczególnie interesujące jest dla niej programowanie procesów rewitalizacyjnych i ich finansowanie, także z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego i instrumentów zwrotnych. W pracy naukowej zajmuje się stykiem finansów i planowania przestrzennego, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości ograniczania skutków suburbanizacji poprzez instrumenty finansowe i prawne. Kieruje Zakładem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Instytucie Rozwoju Miast (Oddział w Warszawie). Adiunkt w Zakładzie Miasta Innowacyjnego w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji miast „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”.

 

 • Beata Bujak-Szwaczka – ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i rewitalizacji miast, moderator i realizator działań partycypacyjnych w samorządzie, w tym konsultacji społecznych i uspołecznionych procesów programowania. Konsultant i trener europejski (certyfikat 2000 rok), w latach 2005 – 2006 Koordynator Współpracy Trenerów Krajowego Systemu Przygotowania do Funduszy Strukturalnych (KSP), Ekspert w zakresie zarządzania Projektami. Pracownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.

 

 • prof. dr hab. Bolesław Domański - Kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, paneli eksperckich European Research Council w Brukseli oraz rad redakcyjnych czasopism międzynarodowych m.in. European Urban and Regional Studies, European Urban Research and Policy, Geographia Polonica. Autor 9 książek i blisko 200 artykułów i innych opracowań naukowych poświęconych rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, polityce regionalnej, restrukturyzacji regionów przemysłowych i rewitalizacji miast, a także licznych opracowań eksperckich dla instytucji europejskich, państwowych i samorządowych. Jest m.in. współautorem monografii Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast (2000) oraz serii wydawniczej Rewitalizacja miast polskich (2010-11) opublikowanych przez Instytut Rozwoju Miast.

 

 • dr hab. Krzysztof Gwosdz - ekspert w zakresie problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego miast i regionów przemysłowych, w szczególności konurbacji katowickiej, autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych (w tym dwie monografie) w tym zakresie. Współautor ponad 20 ekspertyz wykonanych m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (tab. 6.1). Brał udział jako koordynator, główny wykonawca, wykonawca lub ekspert w ponad 20 projektach o charakterze badawczym, ewaluacyjnym lub doradczym, m.in. w projekcie Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025 oraz w projekcie zamawianym Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju. Adiunkt w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 • Agnieszka Gajda - geograf, analityk GIS z zacięciem kartograficznym. Ślązaczka z pochodzenia, krakuska w wyboru. Pracownik Instytutu Rozwoju miast i Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 • dr Sławomir Sitek - Ekspert w zakresie problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności rynku pracy. Prowadził badania które w większości dotyczą województwa śląskiego oraz konurbacji katowickiej. Brał udział jako główny wykonawca grantu zleconego przez WUP w Katowicach pt. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL”. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego opiniujący RPO WSL 2014-2020 w zakresie rynku pracy. Główny wykonawca i koordynator badań zleconych przez NIK w Katowicach, dotyczących rozwiązywania problemów społecznych Bytomia. Ekspert w projekcie realizowanym przez Górnośląski Związek Metropolitalny pt. Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025. Wykładowca na studiach podyplomowych w ramach projektu "Gospodaruj Przestrzenią! Rewitalizuj Tereny!" współfinasowanego z PO KL, realizowanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

 

 • mgr Łukasz Sykała - Doktorant w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest ekspertem w zakresie problematyki polityki rozwoju regionalnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności Unii Europejskiej. Autor bądź współautor analiz i raportów diagnostycznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Brał udział w ponad 10 projektach badawczych, ewaluacyjnych i doradczych w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego i planowania strategicznego.

 

 • dr Wojciech Jarczewski - kierownik Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Realizując projekty badawcze i aplikacyjne szczególnie intryguje go pytanie: jak władze samorządowe na poziomie lokalnym i regionalnym oraz rząd mogą animować i wspierać rozwój społeczno-gospodarczy? Szukając odpowiedzi na to pytanie, w ramach projektów polskich i międzynarodowych, zajmował się takimi zagadnieniami jak: przyciąganie inwestorów do gmin i marketing terytorialny, uwarunkowania rozwoju rynku pracy, ocena efektywności projektów i programów pomocowych współfinansowanych z funduszy UE, rewitalizacja i odnowa miast, powstawanie nowych gmin, procesy rozwoju rekreacyjnych ośrodków geotermalnych i in. Wyniki jego prac zostały opublikowane w kilkudziesięciu artykułach naukowych i kilkunastu książkach.