Bytom jako obszar strategicznej interwencji

Środki w wysokości 100 mln euro na odnowę Bytomia pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji. Bytom w wyniku analiz sytuacji społeczno-gospodarczej, które wykazały, że miasto jest jednym z najbardziej problematycznych obszarów w Unii Europejskiej, w krajowych dokumentach strategicznych wskazany został jako obszar wymagający szczególnego wsparcia – tzw. Obszar Strategicznej Interwencji (OSI).

Obszary strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze wg Strategii Rozwoju Kraju 2020.

Źródło: SRK 2020, str. 130 oraz KSRR str. 130 (Opracowanie własne MRR na podstawie Analiza obszarów i propozycja kierunków strategicznej interwencji wobec miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Geoprofit, grudzień 2009 r.)

Eksploatacja górnicza i procesy likwidacyjne w przemyśle wydobywczym i hutniczym doprowadziły do dewastacji architektury, zanieczyszczenia środowiska oraz pogorszenia warunków mieszkaniowych w Bytomiu. Dlatego strategia regionu klasyfikuje nasze miasto, jako ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji (tzw. poziom I) oraz obszar o najwyższym natężeniu problemów w województwie śląskim.

W projektowanie przyszłości Bytomia zaangażowało się wiele środowisk: przedstawiciele miejskich instytucji, trzeciego sektora, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Złożono ponad 50 projektów do realizacji w ramach OSI, z czego trzeba było wybrać te wpisujące się w założenia rewitalizacji miasta i odpowiadające wytycznym Urzędu Marszałkowskiego, który nadzoruje wydatkowanie otrzymanej dotacji z Unii Europejskiej. Pozostałe zgłoszone projekty znalazły się na liście projektów rewitalizacyjnych, jednak na ich realizację miasto będzie starało się pozyskać dofinansowanie z innych źródeł.

Bytom jako obszar strategicznej interwencji » zobacz w tej kategorii:
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij