O Co Pytają Bytomianie?

Wywłaszczenia

Jakie są możliwości wywłaszczenia kamienicy w kontekście GPR-u? Na chwilę obecną żaden ze spadkobierców nie ujawnił się. Nie ma też możliwości ustalenia spadkobierców kamienicy.

Inwestor: Mieszkańcy Kamienicy przy Placu Słowiańskim 1 (Budynki i teren w zarządzie ZBM)

Zasady wywłaszczania nieruchomości regulują przepisy rozdziału 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Art. 118 a ustawy stanowi o wywłaszczaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jednocześnie w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.1777 ze zm.) w art. 31 określono zasady wywłaszczenia w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Przedmiotowa Kamienica przy Placu Słowiańskim 1, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji. Bytom 2020+ jest zlokalizowana w wyznaczonym obszarze rewitalizacji, w podobszarze 13: „Śródmieście Północ”. GPR przewiduje utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) na całym obszarze objętym rewitalizacji Bytomia, na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji, a zwłaszcza art. 25.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Specjalne Strefy Rewitalizacji mają ułatwiać miastom realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji. Gminy mogą przykładowo korzystać z prawa pierwokupu przy zakupie nieruchomości. W strefie mają obowiązywać ułatwienia w procedurze administracyjnej, możliwość przyznawania dotacji remontowych oraz zwalniania z trybu przetargowego.

Zgodnie z ww. art. 31 ustawy o rewitalizacji wywłaszczanie nieruchomości położonych w SSR będzie uproszczone, bowiem gmina nie będzie zobowiązana do złożenia do depozytu sądowego odszkodowania, o którym mowa w art. 118 a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jednocześnie w przypadku ustalenia osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu, wypłata odszkodowania przez gminę będzie musiała nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia przez te osoby z wnioskiem.

Na chwilę obecną (maj 2017) gmina jest w trakcie prac nad ustanowieniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Bytomiu. W trakcie procedury będzie wymagane m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych. Projekt uchwały w sprawie SSR będzie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w Bytomiu. Specjalna Strefa Rewitalizacji zacznie obowiązywać w Bytomiu po 1 stycznia 2018 roku, po którym to terminie będzie można przystąpić do procedury wywłaszczenia z art. 31 ustawy o rewitalizacji.

Ile czasu musi minąć od wywłaszczenia, aby była możliwość wykupu?

Wywłaszczenie następuje zawsze na konkretny cel publiczny (celem nigdy nie jest sprzedaż). Czas na jego zrealizowanie obecnie wynosi 7 lat.

Czy Gmina Bytom przeprowadzała wywłaszczenia na podstawie art. 118a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami?

Art. 118a ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stanowi podstawy wywłaszczenia, jest to przepis techniczny, w ostatnich latach na terenie miasta Bytomia nie były prowadzone postępowania wywłaszczeniowe.

Jakie są obecnie możliwości wywłaszczenia obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizacji?

Obecnie nie ma możliwości, aby odpowiedzieć na to pytanie. Aktualnie (czerwiec 2017) opracowywana jest ekspertyza dotycząca utworzenia w Bytomiu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, która wskaże, jakie narzędzia SSR będą stosowane w poszczególnych podobszarach rewitalizacji. Utworzenie w Bytomiu Specjalnej Strefy Rewitalizacji planowane jest po 1 stycznia 2018 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij