O Co Pytają Bytomianie?

Pytania o zabytki

Czy można wyburzyć budynek zabytkowy? – aspekty ekonomiczne

Budynki zabytkowe są opisane w rejestrze zabytków, w studium uwarunkowań oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku kiedy obiekt architektoniczny ulegnie awarii technicznej, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zabezpiecza obiekt, opisuje awarię oraz informuje właściciela lub zarządcę o stanie technicznym. Możliwość przebudowy opiniuje miejski lub wojewódzki konserwator zabytków, obligatoryjnie wymagana jest dokumentacja projektowa zatwierdzona przez właściwy organ administracji budowlanej. O likwidację budynku można się ubiegać u wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Aspekty ekonomiczne: jeżeli obiekt nie posiada wybitnych walorów estetycznych i kulturowych, a jedynie okres powstania czyni z obiektu zabytek, a stan techniczny jest zły, wówczas ze względu na ekonomię należy rozważyć usunięcie obiektu, a w jego miejsce postawienie nowego. W obiektach o niskich walorach kulturowych i estetycznych często uzasadnione ekonomicznie jest wzniesienie nowego obiektu według obecnie obowiązujących przepisów na nowoczesnych materiałach budowlanych, niż inwestowanie środków finansowych na zabezpieczenia i remonty obiektów, których nie sposób dopasować do panujących obecnie wymagań technicznych i funkcjonalnych.

Lokalizacja liczników gazu i energii elektrycznej w zabytkowych kamienicach

Ze względu na łatwość odczytów pomierników energii (gazu i prądu) gestorzy energii wprowadzają przepisy nakazujące montaż liczników pomiaru przed drzwiami wejściowymi do lokali mieszkalnych. Ponadto ze względu na możliwość wystąpienia nieszczelności i zatrucia gazem preferuje się montaż liczników gazu poza lokalami mieszkalnymi. W budynkach zabytkowych, ze względu na ich niepowtarzalny układ funkcjonalny i ochronę konserwatorską dopuszcza się montaż liczników zarówno w lokalach jak i korytarzach i klatkach schodowych.

Połączenie mieszkania ze strychem w zabytkowej kamienicy, adaptacja poddasza na cele mieszkalne i prac remontowo-budowlanych

Kroki postępowania: - zlecenie ekspertyzy budowlanej która wykaże stan techniczny konstrukcji budynku, konstrukcji ścian, stropu do przebicia i dachu - zlecenie do biura architektonicznego wstępnej koncepcji architektonicznej uwzględniającej zamierzone zmiany wewnątrz budynku oraz zmiany zewnętrzne takie jak nowe okna dachowe i kominy - zatwierdzenie wstępnej koncepcji architektonicznej u Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz u Zarządcy Budynku. - zlecenie projektu architektoniczno-budowlanego obejmującego zamierzone zmiany, ostateczne uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz u Zarządcą Budynku. - wystąpienie do miejscowego wydziału architektury z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Prace budowlane można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę i uprawomocnieniu decyzji pod nadzorem kierownika budowy. W zależności od zakwalifikowania zabytku i zapisów w decyzji o pozwoleniu na budowę przy pracach budowlanych możliwy jest nadzór archeologiczny.

Sposób wyliczenia powierzchni użytkowej, tj. według normy PN-ISO 9836:1997 „Do powierzchni użytkowej wlicza się: w całości części pomieszczenia o wysokości równej lub większej 2,20 m, w 50% części o wysokości równej lub większej od 1,40 m, ale mniejszej od 2,2 m.”

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij