O Co Pytają Bytomianie?

Mikrogranty na działania lokalne

Jaka kwota dotacji może być przyznana w ramach FIO – śląskie lokalnie?

Minimalna kwota dotacji to 1500 zł, natomiast kwota maksymalna to 5000 zł. Taki limit dotyczy zarówno projektu realizowanego w ramach działań lokalnych jak i dotacji na rozwój młodych podmiotów.

Czy każdy członek grupy nieformalnej w ramach FIO musi złożyć weksel?

Nie, wystarczy, że weksel złoży jedna osoba.

Czym jest weksel in blanco? I kiedy można się zdecydować na jego podpisanie? [Forma przy zabezpieczeniu zwrotu płatności dotacji]

Weksel in blanco może stanowić zabezpieczenie płatności. Przy dotacjach na rozpoczęcie działalności lub innych zabezpiecza zwrot pieniędzy otrzymanej dotacji na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Aby uniknąć nieuprawnionego, dowolnego wykorzystania wystawionego weksla przez jego posiadacza, do weksla należy sporządzić deklarację wekslową, w której określone zostaną dokładnie warunki uprawniające do jego wypełnienia m.in. co do osoby, terminu płatności oraz konkretnych przypadków, w których weksel może zostać wypełniony.

Jaka kwota dotacji może zostać przyznana w ramach programu „Zielona ławeczka”?

W ramach „Zielonej ławeczki” można ubiegać się o kwotę 1200 zł. 400 zł jest przeznaczone na ławeczkę (którą kupuje grantodawca i wysyła ją na adres administratora terenu), natomiast 800 zł można przeznaczyć na dowolne elementy aranżacji przestrzeni.

Jak wyceniana jest praca ekspertów i wolontariuszy w ramach FIO śląskie lokalnie?

Godzina pracy wolontariusza wyceniana jest na 30 zł, natomiast godzina pracy eksperta – na 100 zł.

W jakim terminie można realizować projekty FIO?

Projekty mogą być realizowane maksymalnie od 3 lipca do 31 października 2017 roku. Minimalny czas realizacji projektu to 30 dni.

W jaki sposób realizowany będzie regranting?

Obecnie prowadzone były konsultacje z zakresu realizacji zadań w ramach funduszu regrantingowego. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na Operatora środków z tego funduszu, który m.in. przygotuje odpowiednie formularze (wnioski, sprawozdania i inne), określi regulamin oraz powoła komisję oceniającą wnioski, a następnie będzie odpowiedzialny za przekazanie dotacji, weryfikację realizacji zadania oraz jego prawidłowe rozliczenie.

W jaki sposób można pozyskać z miasta środki na działania organizacji pozarządowej?

Najczęstszą formą pozyskiwania środków z budżetu miasta na działania organizacji pozarządowej są otwarte konkursy ofert. Zwykle ogłaszane są one na początku roku (zdarza się, że na przełomie lat kalendarzowych). Dodatkowo istnieje możliwość ubiegania się o tzw. Małe granty i pozakonkursowe dofinansowanie inicjatyw – takie środki są jednak uzależnione od pieniędzy pozostałych w budżecie.

O jaką kwotę będzie się można ubiegać w ramach funduszu regrantingowego?

Planowana kwota, o jaką będzie się można ubiegać, to 5000 zł.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij