Obszarowy zakres rewitalizacji

Teren KWK Centrum (podobszar 27)

Teren po zlikwidowanej w 2015 r. kopalni Bobrek-Centrum. Na podobszarze znajdują się obiekty poprzemysłowe oraz duża ilość pokopalnianych hałd i osadników. Część podobszaru przeznaczona jest na nową strażnicę Państwowej Straży Pożarnej. Przez teren planuje się przeprowadzić Bytomską Centralną Trasę Północ-Południe (BCT N-S, tzw. BeCeTka).

Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom znajdujące się na tym terenie obiekty produkcyjne i przemysłowe, po uprzedniej niwelacji i oczyszczeniu z ewentualnych depozytów skażonych chemicznie) mogą być wykorzystane pod nowe funkcje gospodarcze.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru 27:

1. Budowa nowej strażnicy Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem przystosowania pomieszczeń i wyposażenia dla Biura Bezpieczeństwa Miasta i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij