Obszarowy zakres rewitalizacji

Śródmieście Zachód (podobszar 11)

Podobszar rewitalizacji Śródmieście Zachód ma powierzchnię 76 ha i jest zamieszkały przez 8 610 osób (5,42% ludności Bytomia). W części północnej podobszaru zlokalizowana jest zabudowa typu jednorodzinnego szeregowego oraz drewniana zabudowa typu „fińskiego”. Na pozostałym obszarze najczęściej usytuowane są budynki wzniesione przed II wojną światową. Większość budynków w tym obszarze to budynki będące własnością wspólnot mieszkaniowych. W dzielnicy tej budynki będące własnością Gminy Bytom są w najlepszym stanie technicznym.

Występuje tu wiele problemów, ale zwykle wskaźniki nie odbiegają od średniej miasta tak bardzo, jak w przypadku pozostałych podobszarów.

Wysoki jest wskaźnik przemocy w rodzinie, niemal dwukrotnie przewyższa średnią dla miasta. Problem skupia się w kilku kwartałach w północnej części podobszaru. W tych samych rejonach słabe są wyniki sprawdzianu po 6 klasie. Na całym podobszarze występuje nadreprezentacja osób w wieku poprodukcyjnym, a w jego środkowej części – znaczny odsetek osób w wieku powyżej 75 roku życia. Frekwencja wyborcza jest niska i niemal nie obserwujemy działalności organizacji pozarządowych.

Również tutaj znajduje się duża liczba budynków komunalnych – co drugi budynek należy do miasta i liczne są potrzeby remontowe.

Atutem jest Park Miejski im. F. Kachla, który co prawda nie znajduje sie w podobszarze, ale ciągnie się wzdłuż jego zachodniej granicy, umożliwiając mieszkańcom Śródmieścia Zachód korzystanie z tego dużego kompleksu zieleni.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru 11:

1.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bytomiu
2.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Strzelców Bytomskich 16
3.Program Terapii dla Młodzieży
4.Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark
5.Masz firmę masz lokal - Program Aktywizacji Lokali Użytkowych

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij