Obszarowy zakres rewitalizacji

Teren dawnej KWK Szombierki (podobszar 25)

Jest to teren po zlikwidowanej w 1997 r. kopani węgla kamiennego. Jest dogodnie położony na południe od centrum Bytomia. Zapisy MPZP „Szombierki Południe” świadczą o trafnym określeniu potencjału tego obszaru; zaplanowano tu połączenie funkcji mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną. Na podobszarze istnieje możliwość budowy osiedli mieszkaniowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Duża powierzchnia, w tym biologicznie czynna oraz bliskość podobszaru nr 26 tereny po dawnej Hucie Zygmunt, posiadającego podobny potencjał rekreacyjny, stwarza warunki do dalszego rozwoju infrastruktury sportowej i wypoczynkowej (ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna, ścieżki rowerowe, boiska).

Należy również zauważyć potencjał zachowanego tu dziedzictwa materialnego, jak obiekty sakralne na wzgórzu św. Małgorzaty oraz postindustrialne (Szyb Krystyna i Szyb Ewa), mogące po rewaloryzacji pełnić atrakcyjną rolę edukacyjną i kulturalną. 

Zagospodarowanie tego podobszaru zwiększy możliwości rekreacyjne dla mieszkańców położonych niedaleko podobszarów rewitalizacji.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru 25:

1.Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu
2.Makerspace - FabLab KRYSTYNA

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij