Obszarowy zakres rewitalizacji

EC Szombierki i Pola Szombierskie (podobszar 30)

Teren nieczynnej elektrociepłowni „Szombierki” zabudowany jest częściowo obiektami technologicznie związanymi z produkcją energii elektrycznej i cieplnej, z budynkiem głównym wpisanym do rejestru zabytków. W części niezabudowanej obiektu znajdują się liczne osadniki i zbiorniki technologiczne.

Pola szombierskie to część terenów byłej huty ”Bobrek”, wykorzystywanych poprzednio na cele magazynowo-składowe. W większości jest to teren niezabudowany z pozostałościami zlikwidowanych obiektów i niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną w gruncie.

Na terenie EC Szombierki możliwa jest realizacja funkcji usługowych i częściowo produkcyjnych w powiązaniu z projektowanym układem komunikacyjnym i ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wystawienniczych, handlowych, ekspozycyjnych, konferencyjnych, i wdrażania nowych technologii. Na terenie Pól Szombierskich możliwa jest realizacja zabudowy usługowej oraz nieuciążliwej działalności produkcyjnej.

 

Wykaz projetów "twardych" podobszaru 30:

1. Kompleksowa rewitalizacja EC Szombierki wraz z otoczeniem dzięki utworzeniu GENERATORA – Innowacyjnego Parku Muzycznego

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij