Obszarowy zakres rewitalizacji

Teren dawnej Huty Zygmunt (podobszar 26)

Teren zlokalizowany jest w sąsiedztwie zabytkowego osiedla mieszkaniowego Kolonia Zgorzelec. Stanowi zdegradowany teren po Hucie Zygmunt, na którym wcześniej prowadzono podziemną eksploatację węgla kamiennego przez zlikwidowaną KWK Szombierki. Działalność górnicza doprowadziła do deformacji powierzchni terenu oraz zanieczyszczeń gruntu. Teren wymaga przeprowadzenia działań naprawczych i rekultywacyjnych celem przywrócenia użyteczności na podobszarze zanieczyszczonym.

Podobszar ten, zgodnie z obowiązującym MPZP, można przeznaczyć pod zieleń i usługi sportu i rekreacji, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz produkcję, co pozwoli na nadanie nowych funkcji przyrodniczo-rekreacyjnych, mieszkalnych i produkcyjnych. Należy rozważyć utworzenie w tym miejscu rozległego terenu rekreacji, połączonego z pobliskim podobszarem KWK Szombierki oraz podobszarem Kolonia Zgorzelec.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru 26:

1.Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij