Obszarowy zakres rewitalizacji

Teren dawnej huty Bobrek (podobszar 21)

Jest to zdegradowany teren pohutniczy. Znajdują się tu obiekty poprzemysłowe, częściowo wykorzystywane na inne funkcje. Znaczną część nieużytkowanego obecnie terenu stanowi częściowo wyeksploatowana hałda pokutnicza z zachowanymi pozostałościami żelbetowych i betonowych konstrukcji nieistniejących obiektów.

MPZP przewiduje na tym terenie możliwość działalności inwestycyjnej. Mogą tu powstać obiekty produkcyjne, magazynowe oraz usługowe. Wcześniej jednak niezbędne jest zrealizowanie działań związanych z dostosowaniem podłoża do nowych inwestycji poprzez m.in. niwelację terenu, częściowa wymianę gruntu, oczyszczanie gruntu z zanieczyszczeń, itp.

Takie wykorzystanie tego terenu spowoduje utworzenie miejsc pracy, co stanowi szansę na poprawę sytuacji sąsiadującego podobszaru rewitalizacji „Bobrek”.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij