Obszarowy zakres rewitalizacji

Rozbark (podobszar 12)

Dzielnica leży na wschodnim skraju Bytomia. Od zachodu graniczy z dzielnicami śródmiejskimi. Podobszar rewitalizacji ma powierzchnię 76 ha i jest zamieszkały przez 7 900 osób (4,98% ludności Bytomia).

Przed II wojną Rozbark był elegancką, mieszczańską dzielnicą o charakterze przemysłowym, handlowym i usługowym. Po 1945 r. zaczął tracić swój charakter. Obecnie Rozbark dzieli się na kilka odrębnych osiedli. Na północnym zachodzie dzielnica stanowi przedłużenie śródmieścia, panuje tu gęsta zabudowa składająca się z poniemieckich kamienic.  W części dzielnicy wciąż da się zauważyć funkcjonujące zabudowania typowe dla obszarów wiejskich (stodoły, stajnie) stanowią one zazwyczaj zabudowania zlokalizowane w części oficynowej.

Interesującą przestrzenią publiczną w tym obszarze jest układ urbanistyczny wokół placu św. Barbary, który od wieków był niejako centrum Rozbarku.

Rozbark to drugi po Bobrku podobszar o wskaźnikach znacznie odbiegających od średniej miasta. Posiada najwyższy wskaźnik osób otrzymujących zasiłek z powodu uzależnień. Koncentracja zjawiska występuje w kilku konkretnych kwartałach ulic. Również najwyższy w całym obszarze rewitalizacji jest tu wskaźnik przemocy w rodzinie. Co ciekawe, znacznie mniej notuje się tu czynów karalnych osób nieletnich w stosunku do populacji, niż średnio w mieście.

Znacznym problemem jest ubóstwo. 44% uczniów szkół podstawowych korzysta z dożywiania, a wskaźnik osób otrzymujących zasiłki celowe dwukrotnie przekracza średnią dla miasta, podobnie, jak bezrobocie. Co drugi bezrobotny ma wykształcenie najwyżej gimnazjalne. Co dziesiąta osoba żyje w rodzinie dotkniętej problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, co oznacza, że wskaźnik dwukrotnie przekracza średnią dla miasta. Mieszka tu znacznie więcej osób niepełnosprawnych, niż w innych dzielnicach Bytomia.

Występuje bardzo niska frekwencja wyborcza, w jednym z obwodów nie przekroczyła ona w 2014 r. 25%. Świadczy to o niskim potencjale kapitału społecznego. Prawie nie ma w Rozbarku organizacji pozarządowych działających w dziedzinie sportu. Niewiele jest także pozostałych organizacji. Należy natomiast odnotować z rozmachem działający Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, w którym prowadzone są różnorodne zajęcia, warsztaty teatralne i taneczne dla różnych grup wiekowych.

Co drugi budynek w dzielnicy należy do zasobu komunalnego, z czego większość wymaga remontów. Bardzo duża liczba starych budynków komunalnych w złym stanie wpływa negatywnie na charakter dzielnicy.

 

Wykaz projektów "twardych" w podobszarze 12:

 

1.Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu
2.Modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych celem adaptacji na lokale socjalne
3.Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej
4.Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych (Śródmieście i Rozbark)
5.Rewitalizacja obiektów na potrzeby Centrum Integracji Aktywnej
6.Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 - Bytom Śródmieście i Rozbark
7.Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku
8.Masz firmę masz lokal - Program Aktywizacji Lokali Użytkowych
9.Rewitalizacja obiektów po byłym zakładzie naprawczym zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij