Obszarowy zakres rewitalizacji

Teren dawnej KWK Rozbark (podobszar 24)

Na terenie znajdują się zabudowania pokopalniane, w znacznym stopniu zdewastowane. Trzy z nich tj. cechownia, kotłownia oraz maszynownia szybu „Bończyk” wraz z charakterystycznym murem oporowym wpisane są do rejestru zabytków województwa śląskiego. Część obszaru została poddana renowacji w latach 2011- 2013, w ramach projektu pn.: Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I, realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych (EFRR) w ramach RPO WSL 2007-2013.

Potencjał podobszaru związany jest z centralnym położeniem, bezpośrednio przy podobszarach rewitalizacji Rozbark i Śródmieście.

Dawną kopalnię Rozbark można wykorzystać w różny sposób. Jest tu możliwe utworzenie strefy aktywności gospodarczej. Na terenach pokopalnianych można zlokalizować nowe przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie znajdą mieszkańcy zidentyfikowanych w mieście terenów zdegradowanych. Warto też rozważyć przekształcenie dawnej zabudowy przemysłowej i przystosowanie jej do funkcji rekreacyjnych. Wobec zdiagnozowanego niedostatku infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w dzielnicach centralnych, taka forma renowacji terenu przyczyniłaby się do rozwiązania jednego z istotnych problemów obszaru rewitalizacji.

Niezbędne będzie zrealizowanie działań związanych z dostosowaniem podłoża do nowych inwestycji poprzez wykonanie robót geologiczno – inżynierskich oraz badań geofizycznych, częściową wymianę gruntu, oczyszczanie gruntu z zanieczyszczeń, zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem i makroniwelacją z przeznaczeniem na strefę inwestycyjną.

 

Wykaz proketów "twardych" w podobszarze 24:

1.Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij