Pilotaż: Bytom odnowa - innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta Bytomia do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych

Trudno ukrywać, że rewitalizacja, zwłaszcza w kontekście perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020, jest pojęciem, którego uczyć się muszą wszyscy.

To Unia Europejska uznała, że trzeba robić wszystko, by zapobiegać dalszej suburbanizacji, czyli wyludnianiu się centrów miast i rozwoju stref podmiejskich. Chodzi o to, by stworzyć mieszkańcom odpowiednie warunki i zachęcić ich do powrotu do centrów. Dlatego śródmieścia mają by przyjazne mieszkańcom, oferować dobry transport, edukację, opiekę zdrowotną i warunki do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

W sytuacji, kiedy na przedmieścia wyprowadza się zamożniejsza część społeczeństwa, w centrach zostają ludzie niezamożni, borykający się ze skutkami społecznych przemian. W Bytomiu są to przeważnie osoby, które nie poradziły sobie z transformacją ustrojową i przez lata pozostają na utrzymaniu państwa, uzależniając się od pomocy społecznej.

Aby, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, wyciągnąć ludzi z kryzysu, trzeba dostosować obowiązujące przepisy do unijnych założeń (pamiętajmy, że to Unia Europejska finansuje odnowę miasta w ramach Obszaru strategicznej Interwencji oraz pilotaż rewitalizacji), Ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyjnych na lata 2014–2020.

Ministerstwo Rozwoju uznało, że trzeba wyłonić z grona pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek grupę ludzi, wyposażyć ich w odpowiednią wiedzę, powierzyć zadania, a następnie obarczyć odpowiedzialnością za ich realizację.

Takie działanie funkcjonuje w pilotażu, jako Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej miasta Bytomia do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Pracownicy Urzędu Miejskiego uczestniczyć będą w szeregu szkoleń dotyczących rewitalizacji, będą mogli także wziąć udział w studiach podyplomowych z tej dziedziny. Zaplanowano też wizyty studyjne w innych miastach w Polsce, żeby zobaczyć, jak one radzą sobie z rewitalizacją, zwłaszcza w społecznym aspekcie.

Ministerstwo rozwoju dostrzegło znaczący udział w życiu naszego miasta ciał doradczych prezydenta – Radę Seniorów, Radę Biznesu, Radę Działalności Pożytku Publicznego czy Radę Sportu. Polecono, aby na bazie tego potencjału utworzyć Komitet Rewitalizacji. Ma on doradzać i opiniować zachodzące w mieście zmiany, związane z rewitalizacją. Obowiązek powołania takiego komitetu nakłada na władze miasta Ustawa o rewitalizacji.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju podkreślają, że w procesie rewitalizacji bardzo ważna jest informacja. Dlatego w ramach modułu wzmocnienia zdolności instytucjonalnej, opracowany zostania Plan działania w zakresie edukacji, komunikacji społecznej, partnerstwa inwestycyjnego i promocji procesu rewitalizacji. Jednym z jego elementów będą pakiety informacyjne ze wskazówkami potrzebnymi w realizacji różnego typu projektów.

Informacje na temat rewitalizacji na bieżąco pojawią się również na stronie internetowej, którą właśnie odwiedzacie (bytomodnowa.pl), a także w kwartalniku poświęconym tej tematyce.

O tym, jak korzystać z różnego rodzaju programów, jak starać się o środki na projekty, można dowiedzieć się w stałym punkcie informacyjnym, który funkcjonuje w Biurze Promocji Bytomia przy Rynku 7. Dyżurują w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy udzielą porad z różnych dziedzin – prawnych, finansowych, technicznych. Pomysły i problemy, z jakimi zgłaszają się do punktu mieszkańcy Bytomia opisane są w blogu prawno-finansowym, który także znajdziecie na tej stronie.

Wizyty studyjne i wymiana doświadczenia:

Październik 2017 r. Wrocław i Wałbrzych

Październik 2017 r. Łódź

Listopad 2017 r. Francja

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij