Obszarowy zakres rewitalizacji

Zamieszkałe obszary rewitalizacji z wykazem projektów

Uchwałą Rady Miasta z dnia 29 marca 2016 r. wyznaczony został obszar rewitalizacji, na który składa się sześć obszarów zamieszkałych i dziewięć niezamieszkałych. Taka konfiguracja podobszarów wynika z analiz przeprowadzonych na etapie delimitacji. Znajduje ona usprawiedliwienie w charakterze miasta i rozłożeniu problemów na jego obszarze i umożliwia prowadzenie skutecznej interwencji tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Jednocześnie jednak wydzielenie wielu podobszarów wymagało decyzji co do struktury diagnozy obszaru rewitalizacji.

Poszczególne problemy w sferze społecznej i w pozostałych sferach występują zwykle albo na wszystkich podobszarach, albo przynajmniej na kilku z nich. Podobszary różnią się jedynie natężeniem niekorzystnych zjawisk. Charakteryzowanie kolejno każdego z podobszarów prowadziłoby do wielokrotnego powtarzania tych samych treści i spostrzeżeń, a także nie pozwalałoby na formułowanie problemów w szerszym kontekście i w ciągłości terytorialnej całego obszaru interwencji. Z tego powodu uznano, że lepiej odpowiada rzeczywistej sytuacji obszaru rewitalizacji traktowanie go w diagnozie, jako całości i opisywanie kolejnych zjawisk dla całego obszaru rewitalizacji, z uwypukleniem zróżnicowania danego zjawiska w poszczególnych podobszarach.

Takie podejście pozwala także na konstruowanie projektów w sposób efektywny. Na przykład taki sam rodzaj interwencji oddziałujący na dany problem w wielu podobszarach dzięki zastosowanemu podejściu może być tworzyć jeden spójny projekt, który będzie realizowany na wszystkich podobszarach, które tego wymagają.

 

Klikając w listwę obok znajdą Państwo syntetyczny opis każdego z sześciu podobszarów zamieszkałych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij