Kalendarz wydarzeń
 • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
  05/14/2015
  1

  Godzina: 17:00

  Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

  Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
  02/08/2016
  23

  8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

  Wszystkie informacje znajdują się

  1
  wydarzenia
 • Ostatni dzień konsultacji społecznych
  03/02/2016
  1

  Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

  1
  wydarzenia
 • Spotkanie z Ekspertem.
  03/10/2016
  1

  Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

  Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

  1

  wydarzenia
 • Czas wypełniania ankiet
  03/24/2016
  20

  Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
  05/31/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
  06/14/2016
  1

   

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
  06/01/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
  06/08/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
  06/15/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
  06/02/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
  06/16/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Bobrek
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Bobrek
  06/28/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/27/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Rozbark
  06/11/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Rozbark
  06/18/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
  05/22/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia

Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

Po co Bytomiowi gminny program rewitalizacji? Po to, żeby skutecznie i sprawnie przejść proces rewitalizacji. Poza tym, bez niego Bytom nie mógłby ubiegać się o pieniądze unijne w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI).

To ważny dokument, bez którego nie moglibyśmy rozpocząć procesu odnowy miasta. To on wyznacza kierunek rozwoju i ścieżki, jakimi powinno miasto podążać, by wyjść z kryzysu. Wskazuje, z jakich źródeł powinny być finansowane działania, ustala też, jakie działania są najpilniejsze na danym obszarze.

Do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasto musiało się odpowiednio przygotować i spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest

delimitacja

czyli wyznaczenie obszarów, które mają zostać objęte procesem rewitalizacji.

Wielu z nas powie, że odnowy wymaga całe miasto. To prawda, ale żeby skorzystać z pomocy Unii Europejskiej i sięgnąć po 100 milionów euro, trzeba było wyznaczyć obszary zdegradowane. Tak mówi Ustawa o rewitalizacji.

Zapisy ustawy jasno określają powierzchnię wyznaczoną do rewitalizacji. Może ona stanowić 20% powierzchni całego miasta. Może mieszkać tam nie więcej niż 30% mieszkańców.

W wyznaczeniu tych obszarów pomagali nam eksperci ds. rewitalizacji. W ciągu kilkunastu tygodni przebadali całe miasto pod kątem problemów, jakie występują na danym terenie. Podzielili je na 23 jednostki urbanistyczne, czyli zwarte obszary, zamieszkałe przez ludzi z infrastrukturą (ulicami, chodnikami, placami). Przebadali je pod kątem problemów, które tam występują, to znaczy: jaki jest stan techniczny tamtejszych budynków, ile osób korzysta z pomocy społecznej, ile osób nie ma pracy, czy mieszkańcy są aktywni – chodzą na wybory, angażują się w życie miasta, korzystają z oferty kulturalnej, a może zakładają własną działalność gospodarczą, itp. 

Na podstawie wyników badań wyznaczono 6 zamieszkałych podobszarów rewitalizacji:

Rozbark, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Śródmieście, Bobrek, Kolonię Zgorzelec.

Eksperci ds. rewitalizacji zdecydowali również o wyznaczeniu terenów niezamieszkałych, ale ważnych z punktu widzenia rozwoju Bytomia: terenów dawnych kopalń: Rozbark, Szombierki i Centrum, Elektrociepłowni Szombierki, dawnych hut Bobrek i Zygmunt, terenu inwestycyjnego w Miechowicach, terenów poprzemysłowych „Orzeł Biały” i Żabich Dołów.


Partycypacja i konsultacje

Śmiało można powiedzieć, że Gminny Program Rewitalizacji to pierwszy w historii miasta dokument, w tworzeniu którego brało udział tak dużo osób. Począwszy od prezydenta i jego zastępców, wysokiej klasy ekspertów z zakresu rewitalizacji Instytucji Rozwoju Miast, Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, organizacji pozarządowych (nie tylko bytomskich), radnych Rady Miejskiej w Bytomiu. W prace nad GPR-em zaangażowali się także pracownicy spółek miejskich (Zakład Budynków Miejskich, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czy Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji), a także Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich. Bardzo aktywni byli również członkowie Rady Seniorów, Bytomskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Biznesu, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych i firm, które przeprowadzały konsultacje społeczne (Towarzystwo Urbanistów Polskich, Miasto Dla Mieszkańców, ResPublic). Bardzo licznie w pracach nad GPR-em brali udział także mieszkańcy, biorąc udział w konsultacjach społecznych i zgłaszając pomysły na

przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Bytomianie okazali się bardzo pomysłowi. Nadesłali ponad 200 kart przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Spektrum pomysłów na lepszy Bytom było bardzo szerokie. Począwszy od remontów fasad budynków, chodników i ulic, przez organizację szkoleń, zdrowotnych programów profilaktycznych, po adaptację zabytkowych pomieszczeń na centra kulturalno-sportowe. Część z nich była bardzo przyziemna, ale były też propozycje zaskakujące, jak na przykład budowa lotniska dla lekkich i ultralekkich maszyn latających oraz małych samolotów biznesowych. Zwracano też uwagę na potrzeby ludzi starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnych intelektualnie. Nadesłane przez mieszkańców propozycje zostały zweryfikowane, pogrupowane w tzw. wiązki projektów i wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pierwsza, wstępna wersja dokumentu trafiła w październiku 2016 r. pod ocenę bytomian. Konsultacje GPR odbywały się podczas spotkań w lotnych punktach informacyjnych, a także podczas debaty, poświęconej rewitalizacji. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi wypełniając specjalne formularze. Wszystkie znalazły się w raporcie końcowym. Raport zawiera treść uwag, ich uzasadnienie i stanowisko miasta, czy zostały one uwzględnione. Uwagi do raportu zgłaszali mieszańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także ministerstwa rozwoju.

Gminny Program Rewitalizacji posiada wszystkie elementy wskazane w Ustawie o rewitalizacji, w tym listę projektów podstawowych i uzupełniających. Podstawowe to przede wszystkim projekty tzw. twarde (inwestycyjne) – przywracające świetność zdegradowanym budynkom i kwartałom. Na liście projektów priorytetowych znajdują się też projekty miękkie (nieinwestycyjne). To one pełnią wiodącą rolę w planowaniu kompleksowej rewitalizacji, bo służą rozwiązaniu problemów społecznych, występujących w podobszarach rewitalizacji.

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, GPR zawiera również charakterystykę projektów uzupełniających. Mają one mniejszą skalę oddziaływania, ale mogą wspomóc działania opisane w projektach podstawowych.

Dodatkowo miasto zdecydowało się na wzbogacenie GPR o Matrycę Logiczną, która pokazuje pełną ścieżkę od problemu wskazanego w diagnozie, przez cele i kierunki rewitalizacji, odpowiadające im projekty, aż po wskaźniki, które Bytom chce osiągnąć po przeprowadzeniu rewitalizacji. Matryca jest prawie tak obszerna jak sam GPR.

"Gminny Program Rewitalizacji Bytom. 2020+" 27 lutego 2017 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Bytomiu.

 

Dokumenty do pobrania:

"Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+"

Mapa GPR, załacznik nr 1

Lista przedsięwzięć do GPR, załącznik nr 2

Matryca logiczna GPR, załącznik nr 3

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+"