Obszarowy zakres rewitalizacji

Teren inwestycyjny – Bytom Miechowice (podobszar 28)

Prowadzona tu była eksploatacja rud cynku i ołowiu, w granicach Obszaru Górniczego „Miechowice” byłego Zakładu Górniczo-Hutniczego „Orzeł Biały”. Obecnie jest to teren nasypowy, po dawnej hałdzie należącej do ZGH „Orzeł Biały”, który składował tam odpady kopalniane. Teren jest zanieczyszczony i wymaga rekultywacji z powodu przekroczenia standardów niektórych norm czystości gleby. Obecnie jest nieuzbrojony, niezagospodarowany, pokryty nieużytkami.

Po wykonaniu prac rekultywacyjnych, przebudowie układu drogowego i utworzeniu niezbędnej infrastruktury teren może stać się atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym. Możliwa jest tu działalność produkcyjna i usługowa. Położenie przy drodze krajowej 88 tworzy dogodne warunki do lokalizacji firm logistycznych i transportowych.

 W północnej części tego obszaru znajduje się zespół pałacowo - parkowy Thiele-Winclerów, obecnie w ruinie. Jest to zabytek wpisany do rejestru pod nr A/303/10. Założenie pałacowe wybudowane w stylu neogotyku angielskiego obejmuje pozostałości oficyny pałacu z wieżą wodną, stanowiącą fragment zachodniego skrzydła pałacu oraz rumowisko po pozostałej części pałacu. Ocalały fragment pałacu znajduje się w złym stanie technicznym, wykazuje uszkodzenia spowodowane różnymi czynnikami głównie szkodami górniczymi. Całość jest zaniedbana, niedostępna i stanowi zagrożenie (obecnie obiekt zabezpieczony ogrodzeniem, a zewnętrzne otwory okienne i drzwiowe zamurowano). Rumowisko – wnętrze wtórne, jest gęsto porośnięte drzewami samosiejkami. Renowacja parku i pałacu Thiele-Wincklerów może przyczynić się do poprawy oferty kulturalno-edukacyjnej miasta.

 

Wykaz projektów "twardych" podobszaru 28:

1.Rewaloryzacja zespołu pałacowego Thiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu-Miechowicach
2.Renowacja zabytkowego kościoła Św. Krzyża w Bytomiu
3.Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij