Kalendarz wydarzeń
 • Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rew
  05/14/2015
  1

  Godzina: 17:00

  Miejsce: Biuro Promocji Bytomia, Rynek 7

  Spotkanie z ekspertem, Czwartek z biznesem. Bytomski Klaster Rewitalizacji, czyli jak wziąć aktywny udział w odnowie Bytomia? 

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu.
  02/08/2016
  23

  8 lutego br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia. Konsultację będą trwały do 2 marca br.

  Wszystkie informacje znajdują się

  1
  wydarzenia
 • Ostatni dzień konsultacji społecznych
  03/02/2016
  1

  Ostatni dzień konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Bytomia.

  1
  wydarzenia
 • Spotkanie z Ekspertem.
  03/10/2016
  1

  Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

  Przedmiotem czwartkowego spotkania będzie "Wizja i kierunki rozwoju obszarów przeznaczonych do rewitalizacji". 

  1

  wydarzenia
 • Czas wypełniania ankiet
  03/24/2016
  20

  Prosimy mieszkańców (zwłaszcza młodzież) i właścicieli firm do udziału w badaniach ankietowych. Szczegóły w aktualnościach "Jaki powinien być Biały Śląsk".

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Zachód
  05/31/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Zachód
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie Konsultacji w obszarze Śródmieście Zachód
  06/14/2016
  1

   

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Gim. nr 1 przy ul. Tarnogórskiej 2 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Centrum
  06/01/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Centrum
  06/08/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Centrum
  06/15/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Centrum.

  Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych przy pl. Sobieskiego 1 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Śródmieście Północ
  06/02/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Śródmieście Północ
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Śródmieście Północ
  06/16/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Śródmieście Północ.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 46  przy ul. B. Prusa 10 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Bobrek
  06/07/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Bobrek
  06/28/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16  przy ul. Rataja 3 od godziny 17.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/06/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Kolonia Zgorzelec
  06/27/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Kolonia Zgorzelec.

  Spotkanie odbędzie się w namiocie  przy ul. Kol. Zgorzelec 21 od godziny 16.00 do 18.00.

  1
  wydarzenia
 • Konsultacje w obszarze Rozbark
  06/11/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Warsztaty w obszarze Rozbark
  06/18/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6  przy ul. Królowej Jadwigi 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia
 • Podsumowanie konsultacji w obszarze Rozbark
  05/22/2016
  1

  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie konsultacyjne wszystkich zainteresowanych z obszaru Bobrek.

  Spotkanie odbędzie się w Centrum G. Gorczyckiego  przy ul. J. Matejki 1 od godziny 16.00 do 19.00.

  1
  wydarzenia

Cele i efekty odnowy

Rewitalizacja dzieje się na poziomie każdej z wielu warstw tworzących tkankę miejską Bytomia – społecznej, biznesowej, kulturalnej czy przestrzennej (architektonicznej i środowiskowej). Jej założenia są więc rozległe:

 • Wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, migracja, wykluczenie społeczne.
 • Podniesienie standardu kulturowo – użytkowego, a także poziomu estetyki Śródmieścia.
 • Wzmocnienie funkcji kulturowych poprzez ożywienie strefy śródmiejskiej i wzbogacenie jej o nowe centrotwórcze usługi.
 • Ograniczenie ruchu samochodowego w Śródmieściu na rzecz transportu niskoemisyjnego, ciągów pieszych i rowerowych.
 • Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej nie tylko dla mieszkańców, ale również turystów odwiedzających miasto.
 • Wyznaczenie nowych trendów mieszkaniowych - osiedlanie się mieszkańców w atrakcyjnych, komfortowych mieszkaniach w centrum miasta.
 • Wykreowanie nowoczesnej dzielnicy miasta łączącej funkcje usługowo – kulturowe i mieszkaniowe.
 • Zapewnienie atrakcyjności i różnorodności form spędzania wolnego czasu.
 • Poprawa warunków życia mieszkańców. Napływ mieszkańców.
 • Ożywienie gospodarcze - uruchomienie spirali inwestycyjnej, ożywienie koniunktury tworzącej lokalny rynek pracy.

Długotrwałe i kreatywne zaangażowanie ze strony kluczowych podmiotów i użytkowników miasta powinno koncentrować się na czterech podstawowych aspektach rewitalizacji. Są to:

 • społeczny aspekt rewitalizacji dotyczący obszarów kryzysowych, będących skupiskami wykluczenia społecznego i zjawisk patologicznych, będących zarazem obszarami depresji społecznej, na skutek utraty miejsc pracy w tradycyjnych zawodach i długotrwałego bezrobocia; znajdujące się tam grupy społeczne i środowiska lokalne oczekują na wielorakie wsparcie i pomoc;
 • gospodarczy aspekt rewitalizacji obejmujący tereny poprzemysłowe po zlikwidowanych kopalniach i hutach wraz z zabytkami przemysłowymi, infrastrukturą i otoczeniem dla ich przygotowania na przyjęcie nowych funkcji i działalności;
 • środowiskowy aspekt rewitalizacji obejmujący zdegradowane tereny, zapadliska i nieużytki, cieki wodne, nagromadzone i niebezpieczne odpady przemysłowe, w tym po zakładach „Orzeł Biały” i Hucie „Bobrek”, a równocześnie odnowa i zachowanie terenów chronionych ze względu na wartości przyrodnicze („Segiet” i „Żabie Doły”), restauracja parków miejskich oraz wprowadzanie nowych funkcji na tereny zdegradowane;
 • kulturowy aspekt rewitalizacji dotyczący historycznych układów urbanistyczno-architektonicznych, w tym Śródmieścia ze Starówką wraz z kwartałami zabytkowych kamienic, reprezentacyjnych placów miejskich, obiektów sakralnych i cmentarzy, a także zabytków poprzemysłowych.

Poniższy schemat obrazuje logikę podejścia do rewitalizacji miasta Bytomia, której potrzeba wynika z istniejącej presji podjęcia działań rewitalizacyjnych, zmierzających do odnowy tkanki miejskiej, a w ostateczności do osiągnięcia założonych celów programu rewitalizacji.

 

Aspiracje społeczności i władz lokalnych wyrażają następujące sformułowania:

 • Bytom jednym z centralnych ośrodków Aglomeracji Górnośląskiej obok Katowic, Gliwic i Sosnowca.
 • Bytom ośrodkiem, w którym tereny poprzemysłowe stają się miejscem budowania nowych funkcji i form działalności.
 • Bytom miastem atrakcyjnym dla biznesu i przyciągającym inwestorów.
 • Bytom miastem społeczności lokalnych silnie emocjonalnie związanych ze swoimi dzielnicami.

 • Bytom miastem o odbudowanych więziach pomiędzy różnymi grupami społecznymi.
 • Bytom miastem o odnowionym historycznym układzie architektoniczno urbanistycznym.
 • Bytom miastem o przywróconych wartościach użytkowych zabudowy mieszkaniowej i usług infrastruktury komunalnej.
 • Bytom miastem o wysokiej estetyce zabudowy mieszkaniowej oraz o atrakcyjnych przestrzeniach publicznych, w tym urządzonych terenach rekreacyjnych.
 • Bytom miastem o zdrowym środowisku przyrodniczym i zdrowych warunkach zamieszkania.
 • Bytom ośrodkiem wyższej rangi usług kulturalnych, edukacyjnych i medycznych.

Priorytety tematyczne programu rewitalizacji, podporządkowane są wyżej wymienionym aspiracjom, przedstawiają się następująco:

 1. w zakresie społecznego aspektu rewitalizacji:
  • włącznie osób wykluczonych, w tym przede wszystkim bezrobotnych i zależnych, na rynek pracy (aktywizacja zawodowa),
  • rewitalizacja przestrzeni miejskiej z udziałem społeczności lokalnej,
  • poprawa jakości, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznych,
  • zachęta do rozwoju działalności społecznej w wybranych lokalizacjach obszaru rewitalizowanego (masz pasję – masz lokal),
  • poprawa warunków zamieszkania z uwzględnieniem mieszanego systemu lokali socjalnych, niezbędnych wyburzeń i tworzenia nowych przestrzeni publicznych w kwartałach zabudowy,
  • rehabilitacja osiedli mieszkaniowych;
 1. w zakresie gospodarczego aspektu rewitalizacji:
  • uzbrajanie terenów poprzemysłowych na nowe funkcje gospodarcze,
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
  • przyciąganie i rozwój zdywersyfikowanej gospodarki,
  • atrakcyjna przestrzeń rezydencjalna dla nowej generacji kapitału ludzkiego,
  • rozwój BSAG oraz włączenie nowych terenów do KSSE;
 1. w zakresie środowiskowego aspektu rewitalizacji:
  • tworzenie warunków dla rozwoju publicznego transportu niskoemisyjnego,
  • ograniczenie niskiej emisji (termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła, zastępowanie azbestu materiałami zdrowymi dla człowieka)
  • rewitalizacja i zwiększenie dostępności terenów zielonych,
  • tereny sportowo-rekreacyjne;
 1. w zakresie kulturowego aspektu rewitalizacji:
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego, stanowiącego o tożsamości miasta,
  • zachowanie dziedzictwa przemysłowego z lokalizacją nowych funkcji społecznych i gospodarczych;
  • zachowanie zabytków sakralnych.