W nowym domu uczą się życia

06.05.2021

Minęło pół roku od uruchomienia mieszkań chronionych przy ul. Józefczaka 14, w których zamieszkało 13 osób w kryzysie psychicznym. Zarówno dla nich, jak i opiekunów i terapeutów był to czas wytężonej pracy. Efekt? Czterech mieszkańców znalazło pracę, a kolejni przygotowują się do jej rozpoczęcia.

Minęło pół roku od uruchomienia mieszkań chronionych przy ul. Józefczaka 14, w których zamieszkało 13 osób w kryzysie psychicznym. Zarówno dla nich, jak i opiekunów i terapeutów był to czas wytężonej pracy. Efekt? Czterech mieszkańców znalazło pracę, a kolejni przygotowują się  do jej rozpoczęcia.

Domownicy, którzy od października mieszkają przy ul. Józefczaka otoczeni są całodobowym wsparciem zespołu opiekunów, psychologa, terapeuty oraz pracownika socjalnego. Pobyt w mieszkaniu, w którym osoby z niepełnosprawnością uczą się samodzielności, odbywa się przez określony czas. Mieszkańcy mogą w nich przebywać  dłużej niż 20 miesięcy.

Czas trwania realiowanego w Bytomiu projektu to 20 miesiecy, ale  wnoskodawcy zobowiązani są zachować trwałość świadczonych usług także po zakończeniu projektu przez okres równy okresowi realizacji projektu.

Szansa na bezpieczny powrót do samodzielności

- Czas, jaki osoby spędzą w mieszkaniach chronionych zależy przede wszystkim od ich stanu zdrowia, zaangażowania i współpracy z terapeutami. W ciągu ostatniego półrocza, które minęło od kiedy wprowadzili się tu pierwsi mieszkańcy, zaobserwowaliśmy  wielkie postępy - mówi Alina Popławska, dyrektorka DPS dla Dorosłych.  - Najlepszym dowodem, że mieszkańcy radzą sobie coraz lepiej jest fakt, że są kolejne osoby idą do pracy. W tej chwili na umowę o pracę zatrudnione są 4 osoby, a kolejne już się do niej przygotowują - dodaje Alina Popławska.

I tak codzienność czwórki domowników upływa już w zupełnie innym niż dotychczas rytmie regulowanym przez pracę. Dojeżdżają do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stroszku czy do przedsiębiorstw mających status Zakładu Pracy Chronionej.  

- Aktywność pracujących mieszkańców, ich coraz większa samodzielność jest motywująca dla pozostałych domowników, którzy jeszcze nie zrobili tego kroku. Ta potrzeba zmian, walki o siebie jest tak duża, że w kolejnych tygodniach pracę rozpoczną kolejne osoby. Naszym zadaniem jest pomóc przełamać im strach, poznać swoje mocne strony - mówi terapeutka Agnieszka Krzisczyk.

Każdy ma swoją drogę

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkania chronione przy ul. Józefczaka są placówkami, które wspierają proces zdrowienia i umacniania osób po kryzysie psychicznym.

Obecnie mieszka w nich 13 osób z czego większość to podopieczni z Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych oraz  osoby, które zostały skierowane z MOPR.

- Progres mieszkańców jest ogromny zważywszy na krótki czas, w jakim osiągnęli i wciąż osiągają  kolejne etapy samodzielności. W tym procesie ważna jest kwestia ustabilizowania kondycji psychicznej, fizycznej, spokój i wsparcie specjalistów. To wszystko zapewnia im udział w tym projekcie - mówi psycholog Tomasz Brol.

Uruchomienie mieszkań chronionych było możliwe dzięki dwóm komplementarnym projektom: Uruchomieniu mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom oraz Kompleksowych, alternatywnych i aktywizacyjnych usług terapeutycznych dla osób przewlekle psychicznie chorych - mieszkańców miasta Bytom, w tym mieszkańców DPS dla Dorosłych" z działania 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI,  na kwotę 1 627 656,00 w tym wnioskowane dofinansowanie 1 513 720,08.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij