UE sfinansuje miejsca w przedszkolu

25.07.2019

Prawie 400 tys. zł będzie kosztowało utworzenie 24 dodatkowych miejsc i adaptacja pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim nr 48. Pieniądze pochodzą z UE z Obszaru Strategicznej Interwencji.

Remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby przyszłych przedszkolaków rozpocznie się w sierpniu, tak, by już we wrześniu dzieci mogły rozpocząć zajęcia. Trzeba będzie kupić meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i doposażyć ogród.

Dzięki dotacji unijnej pracę znajdzie 2 nauczycieli, woźna i pomoc kuchenna (część etatu).

Projekt będzie realizowany do końca lipca 2020 r. Warto dodać, że nie jest to pierwsza inicjatywa przedszkolna finansowana ze środków unijnych. W roku szkolnym 2017/2018 realizowano projekty w 5 przedszkolach (nr 21, 24, 25, 54 i 63), dzięki czemu powstało 121 dodatkowych miejsc dla dzieci.

Projekt „Będę przedszkolakiem! – dodatkowe miejsca w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Instrument terytorialny: Obszar Strategicznej Interwencji, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 334 441,49 zł.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij