Trwa rewitalizacja ulicy Dworcowej. Co nowego na placu budowy?

09.02.2022

Trwają intensywne prace na ulicy Dworcowej związane z rewitalizacją jednej z najważniejszych i reprezentacyjnych dróg w naszym mieście. Zgodnie z harmonogramem prac wykonawca inwestycji - firma HUCZ Sp. z o.o na odcinku od placu Michała Wolskiego do ul. Moniuszki kończy właśnie roboty związane z budową wodociągu, dzięki czemu już w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się prace mające na celu przyłączenie sieci do nowego wodociągu. Cały czas trwają prace energetyczne, zaś do połowy lutego wykonawca planuje zakończyć roboty związane z kanalizacją deszczową.

Trwają intensywne prace na ulicy Dworcowej związane z rewitalizacją jednej z najważniejszych i reprezentacyjnych dróg w naszym mieście. Zgodnie z harmonogramem prac wykonawca inwestycji - firma HUCZ Sp. z o.o na odcinku od placu Michała Wolskiego do ul. Moniuszki kończy właśnie roboty związane z budową wodociągu, dzięki czemu już w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się prace mające na celu przyłączenie sieci do nowego wodociągu. Cały czas trwają prace energetyczne, zaś do połowy lutego wykonawca planuje zakończyć roboty związane z kanalizacją deszczową.

Prowadzone prace wodno-kanalizacyjne wiążą się z zaleganiem błota, dlatego w miejscach, gdzie poruszają się piesi, zamiatarki na bieżąco oczyszczają teren

- Mimo zmiennych warunków atmosferycznych prace realizowane na ulicy Dworcowej są wykonywane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem. Prowadzone prace wodno-kanalizacyjne wiążą się z zaleganiem błota, dlatego w miejscach, gdzie poruszają się piesi, zamiatarki na bieżąco oczyszczają teren. Tak, by zminimalizować niedogodności spowodowane realizowanymi robotami drogowymi - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

 Prace zaplanowane w lutym

W drugim tygodniu lutego wykonawca planuje rozpocząć prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni na odcinku od pl. Wolskiego do wysokości budynku przy ul. Dworcowej 33. Mimo prowadzonych prac, ruch pieszy zostanie utrzymany bez zmian.

Z kolei w ostatnim tygodniu lutego planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni na jednym z pododcinków między pl. Wolskiego a ul. Moniuszki. W związku z realizacją tych prac, na ul. Dworcowej będą występować utrudnienia związane z dojazdami do budynków z powodu prowadzonych wykopów.

W połowie lutego - zgodnie z planem od 14 lutego - wykonawca rozpocznie roboty na sieci wodno-kanalizacyjnej oraz związane z budową kanału teletechnicznego na odcinku od Centrum Handlowego Agora do ul. Moniuszki.

Co z parkowaniem na ul. Dworcowej?

Przypomnijmy, że w trakcie realizacji inwestycji ul. Dworcowa będzie częściowo wyłączona z ruchu samochodowego (z wyjątkiem pojazdów ratunkowych oraz - w określonych porach - obsługi wywozu odpadów komunalnych i samochodów zaopatrzenia). Dla mieszkańców przygotowane zostały dodatkowe miejsca parkingowe na sąsiednich ulicach i parkingach.

Zarządcy lub właściciele budynków przy ul. Dworcowej mogą wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o udostępnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy utracili możliwość parkowania pojazdów na terenie swoich posesji. Miejsca postojowe na parkingu Centrum Handlowego Agora są udostępnione nieodpłatnie na czas zamknięcia dojazdu do poszczególnych posesji przy ul. Dworcowej.

Uwaga! Abonamenty są wydawane zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac. Warto podkreślić, że w miarę postępu frontu robót, zarządcy kolejnych budynków przy ul. Dworcowej będą mogli starać się o miejsca na parkingu Centrum Handlowego Agora.

Aby uzyskać karty uprawniające do nieodpłatnego parkowania samochodów osobowych na parkingu Agory, zarządcy lub właściciele budynków muszą złożyć stosowny wniosek o wydanie abonamentów na zastępcze miejsce postojowe. Do wniosku powinno być dołączone oświadczenie zawierające listę mieszkańców wraz z adresem nieruchomości oraz numerami rejestracyjnymi pojazdów, które do tej pory były parkowane w obrębie podwórek przylegających do posesji przy ul. Dworcowej. Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością. Abonamenty wydawane będą w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Szczegółowych informacji na temat miejsc parkingowych udziela Dział Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35, pok. 218 lub pod numerem telefonu: (32) 39 69 753. Do tej pory Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wydał ponad 130 abonamentów, uprawniających do bezpłatnego postoju na parkingu wielopoziomowym CH Agora.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij