Stan realizacji projektów rewitalizacyjnych ZBM- TBS

15.06.2022

Stan realizacji projektów rewitalizacyjnych ZBM- TBS

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC (ETAP II)

 

Zaawansowanie finansowe dotyczące robót budowlanych na koniec listopada wynosiło  niespełna 4% całkowitego zakresu projektu i w związku z powyższym podjęto decyzję o podpisaniu Porozumienia w sprawie rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą Konsorcjum OLTERM -POLTERM sp. z o. o.  na roboty budowlane.

Przygotowywane jest na dzień 20.06.2022 r. spotkanie wykonawcy, Inżyniera kontraktu z mieszkańcami oraz przekazanie placu budowy oraz dokumentacji wykonawcy wyłonionego w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przygotowywane są również zgłoszenia do WKZ i PINB informacje o rozpoczęciu prac.

Przygotowana jest dokumentacja do otworzenia postępowania na zagospodarowanie terenu.

Przygotowywane są prace poza projektem związane z udostępnieniem wszystkim mieszkańcom sieci internetowej, przygotowywane są projekty podłączenia dwóch budynków do sieci gazowej, trwają przygotowania do zmiany systemu podłączenia sieci energetycznej do budynków co umożliwi likwidację linii napowietrznych.

 Termin realizacji projektu: Jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego na przesunięcie terminu na dzień 30.06.2023

Wartość projektu: 5,63 mln

Zaawansowanie finansowe liczone poprzez wykorzystanie zaliczek liczonych do kosztów kwalifikowanych wynosi: 4 %

UWAGI: Będzie składany wniosek o zwiększenie kosztów kwalifikowanych o kwotę ponad 2,0 mln zł

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - KWARTAŁ ULIC: GŁĘBOKA, MATEJKI, KATOWICKA

Zakończone  zostały prace rozbiórkowe oficyny przy ul. Katowickiej 32. Zostały wykonane przemurowania pękniętych ścian tylnej strony budynku głównego oraz naprawy balkonów w lewej części budynku. Kończone są prace związane z odnowieniem elewacji frontowych od strony Katowickiej. Po zakończeniu odnowienia elewacji frontowej, wykonawca przystąpi na naprawy balkonów w prawej części budynku ( patrząc od strony podwórka), ocieplenia tylnej elewacji  a następnie zagospodaruje teren wspólnoty w tym część po wyburzeniu.

W kwartale budynków Matejki 31, 33, 35, 37, 41, Katowicka 61 i Głęboka 1, 3, 5a zakończono prace związane z ociepleniem elewacjach budynków od strony podwórza. Rozpoczęto roboty związane z izolacją pionową budynków od strony podwórza oraz odnowieniem cokołów budynków.

Od strony Matejki na wszystkich budynkach został położony tynk ciepłochronny. Na ul. Głębokiej trwają prace związane z kładzeniem tynku ciepłochronnego. Przygotowywane są prace związane z tynkiem ciepłochronnym na ul. Katowickiej 61  

Przy realizacji izolacji pionowej będą robione próbne wykopy aby ocenić stan techniczny sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz sposobu podłączenia rynien i odpływów z poszczególnych budynków.

Wystosowane do wszystkich Zarządców i właścicieli pismo z potrzebą partycypacji przy naprawie poszczególnych sieci.

Po zakończeniu prac związanych z izolacją fundamentów, odnowieniem cokołów ruszą prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Termin realizacji projektu: 31.12.2022

Wartość projektu: 6,7 mln w tym 5,8 mln kosztów kwalifikowanych

Zaawansowanie finansowe liczone poprzez wykorzystanie zaliczek liczonych do kosztów kwalifikowanych wynosi: 50 %

UWAGI: Przy zagospodarowaniu terenu występuje konieczność naprawy sieci kanalizacyjnej i deszczowej, aby prawidłowo wykonać odwodnienie podwórka i wód opadowych. Trwają prace związane z oszacowaniem kosztów dodatkowych i po ich zakończeniu będzie złożony wniosek o podwyższenie kosztów kwalifikowanych ewentualnie o wykorzystanie oszczędności, które wynoszą ok. 0,6 mln.

REWITALIZACJA PODOBSZARU 10 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY DWORCOWEJ I RYNKU

Trwają prace związane z remontem ulicy Dworcowej. Zakończono prace związane wymianą instalacji wodociągowej oraz sieciami teletechnicznymi .Trwają roboty związane z sieciami energetycznymi w tym przyłącza do budynków które złożyły akces. Od strony dworca PKP układana jest końcowa warstwa kostki granitowej

Trwają roboty związane z remontem ul. Zaułek- częściowo zdemontowano zabytkową nawierzchnię. Od strony Rynku realizowana jest podbudowa pod nowe zagospodarowanie.

Budynki:

Dworcowa 2 – pozostają do robót drobne poprawki i  zagospodarowanie działki,

Dworcowa 9 – zakończono większość prac, trwają roboty związane z układaniem kostki wewnątrz podwórka.

Dworcowa 14 – zakończone są prace związane z odnowieniem elewacji frontowej,

Dworcowa 18 – trwają roboty od tyłu budynku, ocieplono II część oficyny oraz tył budynku głównego. Elewacja I części oficyny odnowiona. Kończone są roboty związane z remontem dachu.

Pozostaje do zrobienia, izolacja pionowe od podwórka, wykończenie cokołów, tynk końcowy na tylnej ścianie budynku głównego.

Dworcowa 21- zakończono roboty związane z odnowieniem elewacji frontowej.

Dworcowa 29 – kończone są prace związane z elewacją frontową. Wspólnota podjęła decyzję o dużym zakresie robót dodatkowych ( remont balkonów)

Dworcowa 31- zakończone są roboty przy elewacji frontowej. Kończone są roboty związane z ociepleniem elewacji tylnych. Pozostaje do wykonania odnowienie wjazdu na podwórka.

Dworcowa 30, 32 –  Trwają roboty związane z usuwaniem tynków na elewacjach frontowych oraz  ociepleniem elewacji tylnych,

Jagiellońska 16 – prace ociepleniowe tylnej elewacji zakończone, kończone są roboty związane z izolacją pionową. Do realizacji pozostały roboty rewitalizacyjne na frontowej elewacji.

Szymanowskiego 2- Elewacje frontowe zostały ocieplone i odnowione. Pozostaje do pokrycie wierzchnią warstwą pokrycie ozdobnego elewacji tylnej, położenie płytek na parterze oraz zagospodarowanie terenu.

Rycerska 1- trwają prace wyburzeniowe wewnątrz budynku wraz z odbudowywaniem poszczególnych stropów oraz ścianek działowych.

Dla budynków ujętych w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków ( Dworcowa 14, 22 oraz Rycerska 1) odbywają się spotkania z udziałem inspektora WKZ celem ustalenia sposobu realizacji zaleceń konserwatorskich.

Termin realizacji projektu: 31.12.2022

Wartość projektu: 26 mln zł w tym 18 mln kosztów kwalifikowanych

Zaawansowanie finansowe liczone poprzez wykorzystanie zaliczek liczonych do kosztów kwalifikowanych wynosi: 23 %

UWAGI: Będziemy występować o zwiększenie kosztów kwalifikowanych w kwocie prawie 6 mln zł na: zwiększenie kosztów kwalifikowanych na przebudowę ul. Dworcowej, Szymanowskiego 2. Dodatkowo wykonawca sygnalizuje możliwość przesunięcia terminu realizacji remontu

Rycerskiej 1 z uwagi na przerwane łańcuchy dostaw. Również wykonawca przebudowy ul. Dworcowej złożył w MZDiM wniosek o przedłużenie terminu realizacji projektu

REWITALIZACJA PODOBSZARU 13 W BYTOMIU - OKOLICE ULICY MICKIEWICZA

 Budynki:

Mickiewicza 5 – zakończone są roboty związane z remontem części wspólnych wewnątrz budynku,

Mickiewicza 10 – zakończono remont części wspólnych w budynku oficyny, rozpoczęto prace związane z odnowieniem elewacji frontowej,

Mickiewicza 11/Orląt Lwowskich 7- rozpoczęte ocieplanie tylnej elewacji musiano przerwać z uwagi na zlecone roboty dodatkowe związane z naprawą balkonów.  Trwają roboty związane z odnowieniem elewacji frontowej.

Mickiewicza 12 – wykonane zostało ocieplenie oficyny budynku, trwają prace związane z izolacją pionową,

Mickiewicza 16 – rozpoczęcie robót zaplanowano na lipiec.

Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a – trwają prace związane z odnowieniem elewacji frontowych.

Mickiewicza 19 – zakończono roboty planowane w ramach projektu

Mickiewicza 21, 23 – do wykonania pozostały drobne prace uzupełniające.

Powstańców Śląskich 5/ Mickiewicza 38 – wykonano ocieplenia budynku od strony podwórza, wykonano roboty dodatkowe ( przemurowania kominów) . Zakończono roboty związane z odnowieniem elewacji od strony Mickiewicza. Trwają prace związane z odnowieniem elewacji od strony Powstańców Śląskich.

Remont lokalu na potrzeby świetlicy Bytomskie Mieszkania zakończyły procedurę związaną z wykonaniem remontu lokalu z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową i rozpoczęto roboty.

Termin realizacji projektu: 31.12.2022

Wartość projektu: pierwotny wniosek 7,6 mln po zmianach 10,5 mln zł

Zaawansowanie finansowe liczone poprzez wykorzystanie zaliczek liczonych do kosztów kwalifikowanych wynosi: 24%

UWAGI: Będzie składany wniosek o kolejne zwiększenie kosztów kwalifikowanych na: remont lokalu na potrzeby świetlicy, zagospodarowanie terenu oraz robót dodatkowych w dwóch  budynkach biorących udział w projekcie. Dodatkowo w związku z podpisaniem przez MZDiM umowy na zagospodarowanie terenu dopiero w styczniu br. również będziemy wnioskować o przesunięcie terminu realizacji projektu.

PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

1.      We wszystkich projektach (z wyjątkiem Kol. Zgorzelec ) rzeczowe zaawansowanie jest dużo wyższe niż finansowe z uwagi na płatności realizowane na bazie udzielonych zaliczek z Urzędu Marszałkowskiego.

2.      Występują problemy z materiałami budowlanymi, przerwami w łańcuchach dostaw, niestabilną ceną tych materiałów.

3.      Brakiem rzeczywistej współpracy z częścią prywatnych zarządców: nieterminowymi płatnościami, płatnościami dokonywanymi w innej wysokości niż wskazana w przesłanej kopii faktury wysokości, pomimo wielokrotnych wyjaśnień niezrozumieniem procedur przy współfinansowaniu z RPO WSL,  próbami zmiany zakresu prac przez niektórych właścicieli.

4.      Realizacja prac dodatkowych poza projektami np. remont balkonów, wstawianie okien po odnowieniu elewacji. Występowanie z roszczeniami do Lidera w sprawie wadliwie wykonanych prac ( poza projektem) które były zrealizowane na własne zlecenie.

5.      Rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji technicznej tj. projektach, kosztorysach i przedmiarach.

 

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij