Rewitalizacja Bobrka krok po kroku

23.11.2023

Zakończyła się realizacja części projektu Rewitalizacji podobszaru 8 w Bobrku, obejmująca m.in. zagospodarowanie trzech podwórek: przy ul. Konstytucji 31a i 38 oraz przy ul. Zabrzańskiej 126. Powstały tam m.in. nowe wiaty śmietnikowe, chodniki, palisady i ogrodzenia.

Zakończyła się realizacja części projektu Rewitalizacji podobszaru 8 w Bobrku, obejmująca m.in. zagospodarowanie trzech podwórek: przy ul. Konstytucji 31a i 38 oraz przy ul. Zabrzańskiej 126. Powstały tam m.in. nowe wiaty śmietnikowe, chodniki, palisady i ogrodzenia.

Problemy Bobrka już kilka lat temu zostały określone w Gminnym Programie Rewitalizacji. W proces rewitalizacji tej części Bytomia zaangażowali się sami mieszkańcy dzielnicy, którzy podczas spotkań konsultacyjnych przedstawiali swoje koncepcje. Zależało im na zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu, na nowych chodnikach, placach zabaw i miejscach rekreacji oraz inwestycjach w budownictwo mieszkaniowe.

- By zmienić oblicze Bobrka, potrzeba czasu, dobrych projektów i ogromnych środków na ich realizację. Krok po kroku przywracamy do życia opuszczone budynki i przestrzenie, czego przykładem są na nowo zagospodarowane podwórka i wciąż remontowane kamienice - mówi Michał Bieda, zasępca prezydenta.

Konstytucji 31a, 38 i Zabrzańska 126 od nowa

Już na etapie projektowania zagospodarowania terenów w Bobrku, cała uwaga  skupiła się na polepszeniu jakości przestrzeni, która znajduje się pomiędzy budynkami. Wykonawca odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu w rejonie Konstytucji i Zabrzańskiej, firma GIJO Kapsa Spółka Komandytowa, w pierwszej kolejności uporządkowała teren po wyburzeniu liczącej około 90 mkw. oficyny przy ul. Konstytucji 31a.

W dalszej kolejności działka została zagospodarowana. Pojawiły się tam obiekty małej architektury, jak np. ławki, kosze na śmieci czy stojak rowerowy. Powstał też nowy chodnik, estetyczna wiata śmietnikowa i palisada. Podwórko zostało ogrodzone, a całość zyskała oświetlenie i monitoring. Są też nowe nasadzenia, które wiosną uatrakcyjnią rewitalizowaną przestrzeń.

Podobny zakres prac dotyczy terenu przy ul. Konstytucji 38, gdzie także zrównane z ziemią zostały stare zabudowania gospodarcze i oficyny, a teren został uporządkowany. Tam także pojawiły się obiekty małej architektury, a teren wyposażony został w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Nowy wygląd zyskało też podwórko przed remontowaną kamienicą przy ul. Zabrzańskiej 126. Tam także konieczne było wyburzenie budynku gospodarczego o powierzchni 117 mkw. oraz zagospodarowanie działek, w tym w szczególności budowę wiaty śmietnikowej, obiektów małej architektury, czyli ławek, koszy na śmieci i stojaka rowerowego. Teren zyskał estetyczne ogrodzenie, a całość dopełniają nasadzenia, oświetlenie i monitoring.

Koszt całego projektu Rewitalizacji podobszaru 8, na który składa się także zagospodarowanie terenów zabytkowego osiedla robotniczego  tzw. Nowej Kolonii Robotniczej  (ul. Żwirowej, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego.) wyniesie ponad 7,6 mln zł. Zagospodarowanie podwórek przy Zabrzańskiej i Konstytucji kosztowało ponad 1,1 mln zł.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij