Piekarska 39. Po remoncie rodziny znajdą tu wsparcie

04.02.2020

Ponad 4,7 mln zł będzie kosztował kompleksowy remont budynku przy ul. Piekarskiej 39. Trzy kondygnacje w całości zaadaptowane zostaną na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny. Wykonawcą prac będzie firma EFEKT z Chorzowa.

Ponad 4,7 mln zł będzie kosztował kompleksowy remont budynku przy ul. Piekarskiej 39. Trzy kondygnacje w całości zaadaptowane zostaną na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny. Wykonawcą prac będzie firma EFEKT z Chorzowa.

Obejmą one zarówno elewację zewnętrzną, jak i wnętrza budynku, który zostanie dostosowany do potrzeb działań specjalistów zajmujących się pomocą rodzinom z problemami wychowawczymi. Znajdą się tam sale szkoleniowe, sala zabaw dla dzieci oraz pomieszczenia dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów i innych specjalistów biorących udział w unijnym projekcie Centrum Wsparcia Rodziny. Remont ma zakończyć się w II połowie 2021 roku.

Jest on częścią dużego projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)". Na odnowę czekają również 4 budynki przy ul.: Kochanowskiego 15, Witczaka 7(oficyna), Żeromskiego 3 (oficyna), Siemianowickiej 29 oraz 36 pojedynczych lokali w budynkach przy ul.: Alojzjanów, Brzezińskiej, Chełmońskiego, Fałata, Miarki, Piekarskiej, Piłsudskiego, Powstańców Śląskich, Reymonta, Smolenia, Witczaka, Rostka, Orląt Lwowskich i Żeromskiego. Będą one przeznaczone na potrzeby mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego. Na wykonanie prac remontowych zostały ogłoszone przetargi. Całkowita wartość tego projektu to 16 mln zł, z czego Unia Europejska dofinansuje 13,5 mln zł.

Dodajmy, że finansowany także ze środków unijnych projekt Centrum Wsparcia Rodziny na razie realizowany jest w pomieszczeniach przy ul. Rycerskiej 4. Potrwa do końca 2022 roku (dwie edycje). Docelowo ma w nim wziąć udział ok. 500 osób. Wsparciem objęte są rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione, którym pomocą służą koordynatorzy pieczy zastępczej. Chodzi o to, by wspierać rodziny zastępcze zwłaszcza w trakcie procesu wychowawczego. Z rad specjalistów mogą korzystać też rodziny objęte opieką asystenta z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym przypadku do udziału w projekcie rekrutuje MOPR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark):  Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Centrum Wsparcia Rodziny: projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, wspierających rewitalizację społeczną w mieście Bytom.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij