Nasza SSR przykładem w Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

30.05.2018

Jak przebiegają prace nad tworzeniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji? Jakie wynikają z tego korzyści, a gdzie mogą kryć się zagrożenia? W Krajowym Centrum o Rewitalizacji znalazł się dokument będący poradnikiem dla miast, które są na początku drogi do rewitalizacji.

Jak przebiegają prace nad tworzeniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji? Jakie wynikają z tego korzyści, a gdzie mogą kryć się zagrożenia? W Krajowym Centrum o Rewitalizacji znalazł się dokument będący poradnikiem dla miast, które są na początku drogi do rewitalizacji.

Dokument "Metodyka przeprowadzania analizy przy ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalziacji na przykładzie Bytomia" opracowali dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Katarzyna Spadło i Jarosław Ogrodowski,  specjaliści Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa  pod redakcją Aleksandry Kułaczkowskiej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ustanowienie Strefy pozwala skorzystać gminie z całego wachlarza rozwiązań o różnej sile interwencji, za każdym razem wykraczających poza standardowe instrumenty, którymi jednostki samorządu terytorialnego dysponowały do tej pory - czytamy w dokumencie. Sama idea skierowania specjalnych narzędzi dedykowanych obszarowi miasta, nie jest nowa – zarówno jednostki samorządu terytorialnego, eksperci, jak i administracja centralna od lat zauważały niedomagania dotychczasowego systemu prawnego, który nie mógł w sposób wystarczający wspomóc zarządzania obszarem znajdującym się w głębokim, narastającym często od dziesięcioleci, kryzysie. Stąd też pojawiały się propozycje narzędzi krojonych na miarę, o zróżnicowanym stopniu ingerencji w stosunki własnościowe i prawne.

Opracowanie jest m.in. analizą działań, które przebiegały w Bytomiu przed (i w trakcie) ustanowieniem  Specjalnej Strefy Rewitalizacji. A przypomnijmy, to proces długotrwały, wszystkie czynności muszą być poddane konsultacjom społecznym. Autorzy odpowiadają m.in. na pytania, dlaczego, i na jakich zasadach gmina może korzystać z prawa pierwokupu nieruchomości, jak przekwaterowywać lokatorów w obszarze rewitalizacji, jak wywłaszczać nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym i czy za każdym razem należy stosować dotacje dla właścicieli nieruchomości w obszarze SRR. Opisane są tam także uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu i pytania, jakie ekspertom najczęściej zadawali pracownicy Urzędu Miejskiego w trakcie prac.

Jak podkreśla Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Do tej pory niewiele gmin zdecydowało się na wprowadzenie SSR, co przekłada się na brak dobrych praktyk w tym zakresie. (...) Opracowanie powstało, aby ułatwić włodarzom gminy podjęcie decyzji co do zasadności ustanawiania na obszarze rewitalizacji SSR poprzez wskazanie możliwej do zastosowania metody analizy danych i uwarunkowań dotyczących obszaru rewitalizacji pod kątem narzędzia, jakim jest Strefa. Opracowanie nie ma więc charakteru komentarza do ustawy o rewitalizacji w odniesieniu do przepisów dotyczących Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jest raczej vademecum dla tych, na których ciąży odpowiedzialność przygotowania wójta i rady gminy do podjęcia decyzji i zapoznania go z jej skutkami.

Przypomnijmy, Specjalna Strefa Rewitalizacji w Bytomiu obowiązuje od 20 marca 2018 r. Zostały nią objęte: Bobrek, Rozbark i Śródmieście (zobacz na mapie). 

 

Dokument można zobaczyć tutaj

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij