Nabór na przedsięwzięcia rewitalizacyjne do GPR

27.05.2019

Do 30 czerwca potrwa nabór uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Swoje pomysły mogą zgłaszać wszyscy, którzy mają pomysł na poprawę wizerunku centrum miasta. Choć GPR przyjmuje w drodze uchwały Rada Miejska, to jest on tworzony przez lokalną społeczność – organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki medyczne, instytucje miejskie czy przedsiębiorców.


Po raz pierwszy przedsięwzięcia rewitalizacyjne bytomianie zgłaszali w 2016 roku, przypomnijmy zatem, że są to działania o charakterze:

  • społecznym, które przeciwdziałają negatywnym zjawiskom, w szczególności dotyczącym bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji;
  • gospodarczym mające na celu poprawę lokalnej gospodarki;
  • środowiskowym, które m.in. przyczynią się do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, rewaloryzacji terenów zielonych;
  • przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym, które w szczególności poprawią niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawią dostęp do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych.

Karta przedsięwzięcia rewitalziacyjnego powinna zawierać: tytuł projektu, lokalizację, wnioskodawcę, partnerów (jeśli są), proponowane źródła finansowania i charakterystykę. Należy też wskazać, z jakimi projektami proponowane przedsięwzięcie jest komplementarne.

Dokładna instrukcja wraz z kartą przedsięwzięcia rewitalizacyjnego znajduje się poniżej.

Formularze przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić czytelnie, a następnie przesłać je drogą elektroniczną na adres: af@um.bytom.pl, lub złożyć osobiście w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora UM przy ul. Parkowej 2 41-902 Bytom, pok. 227, w poniedziałki od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00.

Nadesłane przez bytomian przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą konsultowane także przez Urząd Marszałkowski czyli instytucję zarządzającą środkami unijnymi. Pomysły zgodne z wizją rozwoju miasta, zostaną wpisane jako projekty uzupełniające do Gminnego Programu Rewitalizacji. We wrześniu zaktualizowanym GPR zajmą się radni, później zostanie on przesłany do oceny Urzędowi Marszałkowskiemu. Według planu, do końca grudnia powinna zakończyć się ocena fiszek projektowych przez Urząd Marszałkowski, a w nowe nabory na projekty przewidziane są na początek 2020 roku. Projekty będą wdrażane do 2023 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij