Lista uzupełniająca GPR w opracowaniu

30.07.2019

Lista projektów uzupełniających do GPR była tematem kolejnego posiedzenia Zespołu ds. wdrażania projektów Gminnego Programu Rewitalizacji. Rekomendowane przez miasto projekty w sierpniu zostaną przedstawione urzędowi marszałkowskiemu.

Przypomnijmy, po przeprowadzonym wiosną tego roku monitoringu Gminnego Programu Rewitalziacji, miasto ogłosiło nabór projektów uzupełniających do GPR. Wpłynęło 180 propozycji, których realizację oszacowano na ok. 300 mln zł. Co ważne, do składania projektów zaproszeni zostali również przedstawiciele podmiotów nienależących do miasta (wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.). Trwa weryfikacja nadesłanych propozycji pod kątem zgodności z wizją rozwoju Bytomia, zawartąw GPR.

Projekty omawiane są również z urzędem marszałkowskim, instytucją zarządzającą RPO WSL. Tak było 22 lipca, na spotkaniu Zespołu ds. koordynacji i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) dla miast Bytom i Radzionków.

Zaktualizowanym GPR-em zajmą się podczas sesji radni, później zostanie on przesłany do oceny urzędowi marszałkowskiemu. Według planu, do końca grudnia powinna zakończyć się ocena fiszek projektowych przez urząd marszałkowski, a w nowe nabory na projekty przewidziane są na początek 2020 roku. Projekty będą wdrażane do końca 2022, a rozliczane - do połowy 2023 roku

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij