Bytomianie zainteresowani aktualizacją GPR

05.07.2019

Prawie 180 pomysłów na uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłynęło do urzędu miejskiego. Bytomianie są zainteresowani aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji i chcą pozyskać dotacje unijne na odnowę Śródmieścia. Pomysły będą analizowane do końca sierpnia.

Prawie 180 pomysłów na uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłynęło do urzędu miejskiego. Bytomianie są zainteresowani aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji i chcą pozyskać dotacje unijne na odnowę Śródmieścia. Pomysły będą analizowane do końca sierpnia.

Na apel o składanie fiszek projektowych odpowiedzieli przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, instytucji kulturalnych i parafii, a także przedsiębiorcy i stowarzyszenia. Projekty większości z nich, w poprzednim naborze na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, nie były brane pod uwagę, dlatego, że do dofinansowania wskazano przede wszystkim obiekty miejskie. Teraz jest inaczej. O pieniądze unijne z Obszaru Strategicznej Interwencji mogą się ubiegać się również niezależne od miasta podmioty.

Wykaz fiszek, stan wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz innych projektów na obszarze OSI władze miasta przedstawiły podczas wczorajszego spotkania w urzędzie marszałkowskim. Ze strony miasta w spotkaniu brali udział: prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, wiceprezydent Michał Bieda, naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Stanisław Korman. Urząd marszałkowski reprezentowali m.in.: marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża i członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała oraz pracownicy poszczególnych merytorycznych wydziałów urzędu marszałkowskiego: Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli też pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przedstawiciele tych instytucji będą rozmawiać cyklicznie, by wspólnie wypracować rozwiązania, które usprawnią proces angażowania w rewitalizację środków dostępnych w ramach OSI.

Przypomnijmy, w marcu 2019 r. miasto przeprowadziło monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji, z którego jednoznacznie wynika, że aby przywrócić witalność miastu, należy więcej uwagi i środków skierować na Śródmieście. Ma ono odzyskać funkcję centrotwórczą: przyciągać inwestorów i stać się przestrzenią integracji mieszkańców. Monitoring ujawnił też wiele problemów, które wyniknęły na etapie realizacji zadań lub ich pojawienie się nie zostało przewidziane przed przystąpieniem do tworzenia GPR.
Część projektów zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest realizowana, ponieważ podmioty takie jak: Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji, Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna czy kilka podmiotów prywatnych nie podołało zadaniu; część projektów mocno się zdezaktualizowała ze względu na zmiany makrostrukturalne, takie jak: spadek bezrobocia; część projektów została źle przygotowana; część może nie doczekać się realizacji z uwagi na znaczne niedoszacowanie projektu czy trudność w wyłonieniu wykonawcy w przetargu.

Nadesłane przez bytomian przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą konsultowane wspólnie z  Urzędem Marszałkowskim (instytucją zarządzającą środkami unijnymi) do końca sierpnia. Pomysły zgodne z wizją rozwoju miasta, zostaną wpisane jako projekty uzupełniające do Gminnego Programu Rewitalizacji. We wrześniu zaktualizowanym GPR zajmą się radni, później zostanie on przesłany do oceny Urzędowi Marszałkowskiemu.

Według planu, do końca grudnia powinna zakończyć się ocena fiszek projektowych przez Urząd Marszałkowski, a w nowe nabory na projekty przewidziane są na początek 2020 roku. Projekty będą wdrażane do 2023 r.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij